Yhdistys

Posted on

Suomen somalialaisten liitto on perustettu vuonna 1996 ja se on Suomessa toimivien somalialaisjärjestöjen osaava ja luotettava kattojärjestö. Suomen somalialaisten liitto (SSL ry, Somaliliitto) on sen jäsenyhdistysten ja niiden kautta Suomessa asuvien somalialaisten kansalaisjärjestö.

Somaliliitolla on 40 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Somaliliiton valtuustoon valitaan joka toinen vuosi 25 Suomen somaliyhteisöä ja järjestöjä edustavaa henkilöä, jotka valitsevat edelleen seitsemänhenkisen hallituksen. Hallitus on vastuussa Somaliliiton hallinnosta ja toiminnasta. Toiminnan toteutuksesta vastaavat liiton työntekijät, joita on tällä hetkellä neljä henkilöä.

Somaliliitto antaa neuvontaa sekä yksittäisille maahanmuuttajille että somalialaisten kansalaisjärjestöille Suomessa. Suomessa on kymmeniä somalialaisten yhdistyksiä ja Suomen somaliliitto huolehtii yhdistysten välisestä yhteistyöstä. Somaliliiton edustajat osallistuvat keskusteluihin viranomaisten ja muiden yhteiskunnallisten tahojen kanssa.

Kotoutumista vaikuttamisen kautta

Liitto edistää yhteistyössä muiden yhteiskunnan sektoreiden kanssa Suomessa asuvien somalialaisten asiaa ja toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana Suomen somalialaisyhteisöä koskevassa päätöksenteossa. Se edistää somalialaistaustaisten mahdollisuuksia kehittyä aktiivisiksi kansalaisiksi oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Vasemmalla Abdule Mahamed ja oikealla presidentti Tarja Halonen YK:n päivänä 24.10.2017.

Somaliliiton lähivuosien painopisteenä on aktivoida jäseniään yhteiskunnalliseen toimintaan. Kunnallispolitiikassa on ollut mukana somalialaistaustaisia jo vuosien ajan ja viime eduskuntavaaleissa ensimmäinen somalialaistaustaisen kansanedustajan läpimeno lähes onnistui. Somaliliitto on tukenut ehdokkaita heidän pyrkimyksissään vaikuttaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin niin kunta- kuin kansallisellakin tasolla. Tarkoitus on saada mukaan toimintaan myös nuorempaa sukupolvea, joka on hyvää vauhtia juurtumassa suomalaiseen yhteiskuntaan, ja jonka valmiudet toimia kansalaisyhteiskunnassa ovat vanhempiaan paremmat. Tavoitteena on osallistuttaa nuoria liiton toimintaa niin, että he tuntisivat liiton omakseen.

Toisena Somaliliiton painopisteenä on kehittää edelleen viranomaisyhteistyötä sekä jäsenten yhteiskuntatietoisuutta. Somaliliiton näkemyksen mukaan tulevaisuuden kuva kotoutumisen osalta on pääosin valoisa. Kenties suurin haaste ja tehtävä kotoutumisessa on nuorten monikulttuurisen identiteetin vahvistaminen.

Työllistymisen tukeminen ja ennakkoluulojen vähentäminen

Maahanmuuttajajärjestöillä on mahdollisuuksia tukea maahanmuuttajien työllistymistä paitsi työllistämällä heitä itse, myös vaikuttamalla asenteisiin ja tuomalla järjestöjen näkökulmia julkisen keskustelun piiriin. Suomen somaliliitto on jo järjestänyt jäsenilleen seminaareja ja koulutusta suomalaisen työelämän pelisäännöistä ja työnhausta. Myös työnantajilla on mahdollisuus kysyä neuvoa Somaliliitosta maahanmuuttajien työllistämistä koskevissa asioissa.

Valmiina töihin! -hankkeen ensimmäinen koulutuspaketti.

Valmiina töihin! -hankkeen koulutus keväällä 2017.

Yksi liiton keskeisin toimintaperiaate on ollut ennakkoluulojen vähentäminen ja suhteiden lähentyminen maahanmuuttajien ja suomalaisten välillä. Vuonna 2012 Somaliliitto aloitti yhteistyössä Helsingin kaupungin aluetyön yksikön ja paikallisten toimijoiden kanssa viikoittaisen naapurikahvilatoiminnan vanhoissa tiloissaan Herttoniemessä. Lisäksi tiloissa järjestettiin sekä somalialaisen ruuan kurssia kantaväestölle että suomalaisen ruuanlaiton opetusta somalialaisille. Avoimien ovien päivinä tutustumassa Somaliliittoon kävi kymmeniä ihmisiä.  Lisäksi Somaliliitto toimittaa somaliankielisen lähiradion, Radio Warsanin kanssa viikolla työelämään liittyvää ohjelmaa, jossa kerrotaan mm, avoimista työpaikoista, koulutusmahdollisuuksista ja ajankohtaisista asioista suomalaisessa yhteiskunnassa.