Soke-hanke 2012-2014

Posted on

ray_tukee_hyvia_tekojaVuosina 2012-2014 Suomessa toteutettiin yhteistyössä Raha-automaattyhdistyksen RAY:n kanssa kolmevuotinen somalialaisen kansalaistoiminnan kehittämishanke SOKE.

Hankkeessa kehitettiin ja vahvistettiin Suomen somalialaisten liiton kapasiteettia toimia alansa kattojärjestönä. Samalla liiton toimintaan juurrutettiin suomalaisen kansalaisjärjestötoiminnan käytäntöjä ja edellytyksiä.

Hankkeen loppuraportin voit lukea täältä.

Alla tietoa hankkeen sisällöstä.

1. SOKE – Somalialaisen kansalaistoiminnan kehittämishanke

Raha-automaattiyhdistys (Ray) avustaa Suomen somaliliittoa SOKE-hankkeessa somalialaisen kansalaistoiminnan vahvistamiseksi Suomessa.

Hankkeen tavoitteena on Suomen somaliliiton rakentaminen tehokkaaksi ja luotettavaksi kattojärjestöksi, joka tukee, palvelee ja kouluttaa somalialaisten perustamia kansalaisjärjestöjä Suomessa. Somaliliitossa on vuodesta 2012 lähtien kehitetty asiakirjahallintoa, dokumentointia, raportointia,  yhdistyksen sääntöjä sekä talous- ja hallintosääntöjä yhdessä hallituksen ja valtuuston kanssa. Kattoliiton valtakunnalllisuutta on vahvistettu yhteistyöllä eri puolilla maata toimivien somaliyhdistysten kanssa sekä järjestetty niille yhteistyötapaamisia, koulutusta ja neuvontaa.   SOKE-hankkeen tavoitteena on Suomen somalialaisten kansalaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen, erityisesti niiden kotoutumista tukevassa ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevässä toiminnassa. SOKE kannustaa ja auttaa somalijärjestöjä verkottumaan paikallisten viranomaisten ja kantasuomalaisten yhdistysten kanssa.

Kontulan somalialaiset ry:ssä on mukana nuoria, Suomessa kasvaneita toisen polven somalialaisia. Kuva esittelytilaisuudesta 23.1.2013.

Kontulan somalialaiset ry:ssä on mukana nuoria, Suomessa kasvaneita toisen polven somalialaisia. Kuva esittelytilaisuudesta 23.1.2013.

Länsi-Helsingin somaliyhteisön ja SPR:n läksyhelppitoimintaa aikuislukiolaisille Haagassa 2013.

Länsi-Helsingin somaliyhteisön ja SPR:n läksyhelppitoimintaa aikuislukiolaisille Haagassa 2013.

2. SOKE:n yhteistyökumppanit

Läheinen yhteistyökumppani ja mentorijärjestö kehittämishankkeessa on Suomen setlementtiliitto ja sen monikulttuurisen työn verkosto. Somaliliiton ja Setlementtiliiton edustajien muodostama SOKE-yhteistoimintatiimi on tiiviisti mukana hankkeen käytännön toteutuksessa ja menetelmien kehittämisessä. Lisäksi SOKE-hankkeella on ohjausryhmä, johon kuuluvat edustajat Helsingin kaupungin maahanmuutto-osastolta, Vähemmistövaltuutetun toimistosta, ETNO:sta, sisäasiainministeriöstä, Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomosta, Suomen mielenterveysseurasta, Kalliolan setlementistä sekä Somaliliiton jäsenyhdistyksestä. Ensimmäisenä toimintavuonnaan SOKE-hanke laatii kartoituksen Suomessa toimivien somalialaisjärjestöjen toiminnasta,jäsenkunnasta, tarpeista ja toiminnan suurimmista haasteista. Kerättyjen tietojen pohjalta kehitetään kattojärjestön toimintaa ja jäsenpalveluja, suunnitellaan vaikuttamistoimintaa sekä järjestetään koulutuksia.

Yhdistyskoulutusta Kajaanin somalialaisile helmikuussa 2013. Kuvassa vasemmalta varapuheenjohtaja Abdulkkadir ibrahim, SOKE:n projektisuunnittelija Abdifatah Jama ja puheenjohtaja Maxamed Hassan.

Yhdistyskoulutusta Kajaanin somalialaisile helmikuussa 2013. Kuvassa vasemmalta varapuheenjohtaja Abdulkkadir Ibrahim, SOKE:n projektisuunnittelija Abdifatah Jama ja puheenjohtaja Maxamed Hassan.

Vuosina 2013-2014 hankkeessa keskitytään erityisesti Suomen somalijärjestöjen alueellisten verkostojen vahvistamiseen eri puolilla maata. Järjestämme koulutuksia, neuvontaa ja erilaisia yhteistyötapaamisia järjestöjen tarpeiden mukaan. Aktiivisten suomensomalialaisten järjestöjen verkostossa on mukana yli 30 yhdistystä.

Lue lisää järjestöistä:

Suomensomalialaisia yhdistyksiä SOKE:n järjestämässä koulutuksessa 2012.

Suomensomalialaisia yhdistyksiä SOKE:n järjestämässä koulutuksessa 2012.