Valmiina töihin! -hanke 2017

Posted on

Valmiina töihin -hankkeen tarkoituksena oli tukea ja koordinoida ympäri Suomea toimivien pienempien somalijärjestöjen tekemää työllistymis- ja kotoutumistyötä. Hankkeessa keskityttiin erityisesti tukemaan järjestöjä, jotka toimivat pääkaupunkiseudun ulkopuolella, mutta myös pääkaupunkiseutu oli edustettuna seudulla asuvan kohderyhmän suuruuden vuoksi.

Hankkeen aikana koulutettiin eri järjestöjen nuoria edustajia tarjoamaan työllistymistyöpajoja järjestön alueella asuville työikäisille maahanmuuttajille. Liiton tavoitteena oli tehdä yhteistyötä pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden kanssa pääkaupunkiseudulla, Oulussa, Vaasassa ja Lieksassa, mutta lisäksi Jyväskylä, Kajaani, Turku ja Tampere olivat mukana kohdepaikkakunnissa.

Valmiina Töihin -hankeen ensimmäinen koulutus 2017 keväällä.

Tarjosimme hankkeen aikana apua oman kielen tukea tarvitseville ja vasta Suomeen saapuneille somalialaistaustaisille sekä parantaa muiden somalialaistaustaisten työllistymismahdollisuuksia. Hankkeen myötä paikallisjärjestöt saivat tarvitsemaansa tietopääomaa, joka tukee heidän työllistymistoimiaan paikkakunnasta riippumatta.

Hanke saavutti tavoitteensa rekrytoimalla 16:sta järjestön edustajaa yhdeksästä eri järjestöstä. PK-seudun ulkopuolelta saatiin mukaan vain kolme järjestöä: Oulusta, Lieksasta ja Tampereelta.

Hankkeen aikana pidettiin neljä koulutusta järjestöjen edustajille ja yhteensä 36 työllistymistyöpajaa, joihin osallistui yhteenä 282 osallistujaa koko hankkeen aikana. Lisäksi kotiäideille suunnattuihin lisäkoulutuksiin osallistui 88 äitiä.

Valmiina Töihin -hankkeen lisäkoulutus kotiäideille Tampereella syksyllä 2017.

Hanketta rahoitti Työ- ja elinkeinoministeriö.