Rekisteriseloste

Posted on

Suomen somalialaisten liiton uutiskirjeen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 1. Rekisterinpitäjä
  Suomen somalialaisten liitto ry
  Haukilahdenkatu 2D
  00550 HELSINKI
  www.somaliliitto.fi
 2. Rekisteriasiat
  Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa liiton puheenjohtaja Arshe Said.
 3. Rekisterin nimi
  Rekisterin nimi on SSL uutiskirje. Se sisältää myös alueen ja/tai aseman tai muun kerätyn tiedon perusteella segmentoidut alarekisterit.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Käsittelyn tarkoituksena on Suomen somalialaisten liiton asiakkailleen suuntaaman tiedotuksen järjestely, yhteistyökumppaneiden ilmoitusten sekä viranomaisten ilmoitusten suuntaaminen tilaajatietojen perusteella Suomen somalialaisten liiton viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
  Nimi
  Sähköpostiosoite
  Asuinpaikka
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan Suomen somalialaisten liiton tilaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden tiedoista heidän myöntämällään luvalla sekä Suomen somalialaisten liiton hallitsemien Internet-sivustojen sähköisillä tilauslomakkeilla sekä uutiskirjeen kautta ja muulla tavalla tulleiden pyyntöjen mukaisesti.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle taholle.
 8. Tietojen poistaminen
  Tilaajaa koskevia tietoja voidaan poistaa tilaajan vaatimuksesta mistä syystä tahansa.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina HTTPS -suojatussa sivustossa, vahvojen salasanasuojausten takana.
 10. Kielto-oikeus
  Tilaajalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely.