Vaikuttamistyö

Posted on

Suomen somalialaisten liitto pyrkii vaikuttamaan lainmuutoksiin ja muihin yhteiskunnallisiin prosesseihin jo niiden valmisteluvaiheessa osallistumalla aktiivisesti kuulemisiin, ohjaus- ja työryhmiin ja neuvottelukuntiin. Liitto on toiminut mm. Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa ETNO:ssa useita vuosia. Liitto kirjoittaa pyydettäessä lausuntoja lakimuutoksiin.

Lausunnot, kannanotot ja tiedotteet

2017

 • Kannanotto Migrin päätöksiin Somalian tilanteesta 20.12.2017
 • Kannanotto: Somalijärjestöjen tukien pois pyyhkiminen 26.6.2017
 • Suomen somalialaisten liiton yhteinen kannanotto muiden järjestötoimijoiden kanssa pakolaiskiintiöstä 20.6.2017
 • Kannanotto: Suomen somalialaisten liitto allekirjoitti yhdessä muiden järjestötoimijoiden kanssa kirjeen kestävän kehityksen kasvatuksen suunnittelusta 31.5.2017
 • Vetoomus: Yli 40 järjestöä vetoaa hallitukseen pakolaiskiintiön korottamiseksi 13.4.2017
 • Kannanotto: Suurmoskeijan rakentaminen Helsinkiin 21.3.2017
 • Kannanotto: Somalian nälänhätä 13.3.2017

2016

 • Kannanotto: Liiton edustaja pahoittelee mielenosoituksessa tapahtunutta välikohtausta 28.11.2016
 • Kannanotto: Kehotus toimia rauhallisesti mielenilmauksen läheisyydessä 25.11.2016
 • Kannanotto katuväkivallan lisääntymisestä 23.11.2016
 • Kannanotto Migrin päätöksiin 07.09.2016
 • Lausunto sisäministeriön perheenyhdistämisen kriteereitä tiukentavaan lakiesitykseen 19.02.2016
 • Lausunto valtion kotouttamisohjelmaan vuosille 2016-2019 29.01.2016

2015

 • Kannanotto hallituksen uuteen turvapaikkapoliittiseen toimenpideohjelmaan 14.12.2015
 • Lausunto Sisäministeriön valmistelemasta hallituksen esityksestä eduskunnalle henkilökorttilaiksi 17.11.2015
 • Lehdistötiedote Migrin päivitetystä turvallisuusarviosta Somalian osalta 27.9.2015
 • Kannanotto Migrin ilmoitukseen Somalian turvallisuustilanteen uudelleenarvioinnista 22.09.2015
 • Kannanotto eduskuntapuolueille rasismia lietsovasta vihapuheesta 11.09.2015
 • Somalialaisten liiton yhdessä viiden muun järjestön kanssa laatima mielipidekirjoitus Helsingin Sanomiin 01.08.2015
 • Lehdistötiedote Somalialaisten liiton tekemästä rikosilmoituksesta liiton Facebook-sivuston kirjoittelusta 27.07.2015

2014

 • Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnalle lakimuutosesityksestä HE 170/2014 vp; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta 13.10.2014
 • Lausunto oikeusministeriön arviomuistiosta niin sanotun pakolaisvakoilun säätämisestä rangaistavaksi 31.01.2014

2013

 • Lausunto apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolle ja Maahanmuuttovirastoon tehtävän tarkastuskäynnin taustaksi 20.11.2013
 • Lausunto ehdotukseen uudeksi yhdenvertaisuuslainsäädännöksi 19.05.2013

2012

 • Lausunto selvitykseen ulkomaalaislain perheenyhdistämissäännösten tarkistamisen taustasta 06.07.2012
 • Lausunto laittoman maahantulon vastaisesta toimintaohjelmasta 15.06.2012
 • Lausunto oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksesta 21.03.2012

Edustukset eri elimissä ja ohjausryhmissä

Yhteistyökumppanit

 1. Amnesty
 2. Asukastalo Ankkuri
 3. CamelCafe
 4. Cimo
 5. Edupoli
 6. Espoon Ohjaamo
 7. Finland svenska informations- och kultur centret Luckan
 8. Helsingin kaupunki
 9. Hertsikan pumppu
 10. Tukikeskus Hilma
 11. Itä-Vantaan somalikulttuuri ry
 12. Järjestöhautomo
 13. Keski-Suomen somaliyhdistys ry
 14. Konsom ry
 15. Lieksan somaliperheyhdistys
 16. Maahanmuuttajien työllistämis- ja integrointi ry
 17. Moniheli ry
 18. Nuorisoasiainkeskus
 19. Onkod ry
 20. Opetushallitus (ohjausryhmä)
 21. Opetus ja kulttuuriministeriö
 22. Oppimistaito
 23. Pakolaisapu
 24. Puhoksen Monikeskus
 25. Pohjois-Suomen somalialaisten tukiyhdistys ry
 26. Rauhankasvatusinstituutti
 27. Sisäministeriö (ja Poliisihallitus) (ohjausryhmä)
 28. Sovinto ry
 29. Stadin ammattiopisto
 30. Stadin osaamiskeskus
 31. STEA
 32. Suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus Hanasaari
 33. TEM
 34. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 35. Vamos
 36. Vantaan aikuisopisto
 37. Vantaan Ohjaamo
 38. Vantaan ammattiopisto Varia
 39. Vihreä sivistys- ja opintokeskus Visio
 40. Viikin nuorisotalo