Vaikuttamistyö

Posted on

Suomen somalialaisten liitto pyrkii vaikuttamaan lainmuutoksiin ja muihin yhteiskunnallisiin prosesseihin jo niiden valmisteluvaiheessa osallistumalla aktiivisesti kuulemisiin, ohjaus- ja työryhmiin ja neuvottelukuntiin. Liitto on toiminut mm. Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa ETNO:ssa useita vuosia. Liitto kirjoittaa pyydettäessä lausuntoja lakimuutoksiin.

Lausunnot, kannanotot ja tiedotteet

2017

 • Kannanotto: Somalijärjestöjen tukien pois pyyhkiminen 26.6.2017
 • Kannanotto: Suurmoskeijan rakentaminen Helsinkiin 21.3.2017
 • Kannanotto: Somalian nälänhätä 13.3.2017

2016

 • Kannanotto: Liiton edustaja pahoittelee mielenosoituksessa tapahtunutta välikohtausta 28.11.2016
 • Kannanotto: Kehotus toimia rauhallisesti mielenilmauksen läheisyydessä 25.11.2016
 • Kannanotto katuväkivallan lisääntymisestä 23.11.2016
 • Kannanotto Migrin päätöksiin 07.09.2016
 • Lausunto sisäministeriön perheenyhdistämisen kriteereitä tiukentavaan lakiesitykseen 19.02.2016
 • Lausunto valtion kotouttamisohjelmaan vuosille 2016-2019 29.01.2016

2015

 • Kannanotto hallituksen uuteen turvapaikkapoliittiseen toimenpideohjelmaan 14.12.2015
 • Lausunto Sisäministeriön valmistelemasta hallituksen esityksestä eduskunnalle henkilökorttilaiksi 17.11.2015
 • Lehdistötiedote Migrin päivitetystä turvallisuusarviosta Somalian osalta 27.9.2015
 • Kannanotto Migrin ilmoitukseen Somalian turvallisuustilanteen uudelleenarvioinnista 22.09.2015
 • Kannanotto eduskuntapuolueille rasismia lietsovasta vihapuheesta 11.09.2015
 • Somalialaisten liiton yhdessä viiden muun järjestön kanssa laatima mielipidekirjoitus Helsingin Sanomiin 01.08.2015
 • Lehdistötiedote Somalialaisten liiton tekemästä rikosilmoituksesta liiton Facebook-sivuston kirjoittelusta 27.07.2015

2014

 • Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnalle lakimuutosesityksestä HE 170/2014 vp; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta 13.10.2014
 • Lausunto oikeusministeriön arviomuistiosta niin sanotun pakolaisvakoilun säätämisestä rangaistavaksi 31.01.2014

2013

 • Lausunto apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolle ja Maahanmuuttovirastoon tehtävän tarkastuskäynnin taustaksi 20.11.2013
 • Lausunto ehdotukseen uudeksi yhdenvertaisuuslainsäädännöksi 19.05.2013

2012

 • Lausunto selvitykseen ulkomaalaislain perheenyhdistämissäännösten tarkistamisen taustasta 06.07.2012
 • Lausunto laittoman maahantulon vastaisesta toimintaohjelmasta 15.06.2012
 • Lausunto oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksesta 21.03.2012

Edustukset eri elimissä ja ohjausryhmissä

Yhteistyökumppanit