Somalikulttuuri

Posted on

Yksi Suomen somalialaisten liiton tehtävistä on edistää oman kulttuurin säilymistä ja tehdä sitä tunnetuksi myös valtaväestön keskuudessa. Näin vähennetään ennakkoluuloja, lisätään molemminpuolista ymmärrystä ja luodaan sekä parannetaan suhteita valtaväestön kanssa.

Somalialaisen kulttuurin tietopankki

Huolimatta somalialaistaustaisen väestön koosta, on heidän kulttuurinsa ollut Suomessa perinteisesti huonosti tunnettu. Myös liiton verkkosivu pyrkii muuttamaan tätä. Sivulta löydät tietoa niin Somalian historiasta ja nykytilanteesta kuten myös Suomen somalialaisista, kielestä, uskonnosta ja ruokakulttuurista. Liitto tekee myös aktiivista ja kansainvälistä mediaseurantaa voidakseen tarjota myös päivityksiä Somalian tapahtumista.

african dishes

Afrikkalaisia käsin tehtyjä kulhoja

Nuorille

Somalialaisten liitto osallistuu muun muassa Ramadanin päätösjuhlaan sekä Eid-juhlaan. Lisäksi lapsille ja nuorille järjestetään omia tapahtumia, joilla juhlistetaan heidän elämänsä merkkikohtia sekä pyritään jakamaan heille tietoisuutta koulutus- ja työskentelymahdollisuuksista.

Suomalaisen kulttuurin tunnettuus

Suomen somalialaisten liitto tekee jäsenistön keskuudessa tunnetuksi myös suomalaisia perinteitä ja juhlapyhiä, edistäen siten myös näiden tunnettuutta. Liitto kannustaa viettämään suomalaisia juhlapäiviä, kuten itsenäisyyspäivää tiedottaen ja järjestelyissä avustaen.