Maahanmuuttajataustaiset pelastus- ja turvallisuusaloille

Haluatko pelastus- tai turvallisuusalan ammatteihin? Haluatko tietää, mitä ne ovat ja miten niihin Suomessa pääsee? Koulutuksessa saat tietoa alan ammateista ja vaatimuksista sekä parannat taitojasi alan pääsykokeissa menestymiseen.

Kohderyhmä   Maahanmuuttajataustaiset, joiden suomen kielen taito on vähintään B1.1. ja joilla on nuhteeton tausta, toisen asteen koulutustutkinto (lukiot ja ammattioppilaitokset) sekä kiinnostus pelastus- ja turvallisuusalan ammatteihin.

Ajankohta                            19.9.- 12.12.2011

 Hakuaika                              Haku päättyy 31.8.2011. Haku oman työ- ja elinkeinotoimiston kautta tai työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.mol.fi/koulutukset olevalla sähköisellä hakulomakkeella.

Koulutuksen numero           nro 633282

Koulutuksen järjestäjä         Amiedun toimipisteet Helsingin Pitäjänmäessä.

 Ryhmän koko 16 opiskelijaa

Valinta                                 TE- toimisto tekee valinnat hakemusten/haastattelujen perusteella.

 Sisältö                                 Pelastus- ja turvallisuusalan ammatit ja koulutus

Poliisin työ

Pelastustoimen työt

Opiskeluvalmennus

Pääsykokeisiin valmentautuminen (kirjalliset ja fyysiset)

Työnhakuvalmennus

Pelastus- ja turvallisuusalan ammateissa tarvittava suomen kieli

Ensiapu 1 ja 2

Vartijakortti (sis. tulityökortti)

Järjestyksenvalvojan peruskurssi
Yritys-, oppilaitos- ja työnantajavierailut

Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut

Työ- ja koulutuskokeilut

Jatkosuunnitelma

 Lisätietoja                            Projektikoordinaattori Said Aden, AFRO2-projekti, Sisäasiainministeriö, maahanmuutto-osasto, puh. 071 878 8674. said.aden@intermin.fi

 Koulutusassistentti Terhi Viik, AMIEDU, puh. 020 7461 310. terhi.viik@amiedu.fi

Koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista voi tiedustella työ- ja elinkeinotoimiston valtakunnallisesta puhelinpalvelusta, koulutuslinja, puh. 010 19 4901.

Kurssi toteutetaan osana AFRO2 – Asenneilmapiiriin ja kolmansien maiden kansalaisten aliedustukseen vaikuttaminen positiivisen erityiskohtelun avulla – hankkeen toimintaa.