Irti khatista -opas on ilmestynyt

Irti khatista -oppaan verkkoversio on ilmestynyt. Irti khatista, Opas sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön -opas  löytyy sekä suomen- että somalinkielisenä. Opas on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat lopettaa khatin käytön ja kokevat tarvitsevansa tukea muutokseen. Opas esittelee omatoimisen muutoksen periaatteet ja ohjaa hyödyntämään päihdetyössä yleisesti hyödynnettyjä ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Opas toimii myös työkirjana antaen tietoa ja vertaistukea. Se soveltuu myös ammattilaisten käyttöön asiakastyössä tarjoten tietoa khatin haitoista ja menetelmiä käytön lopettamiseksi.

Oppaan ovat laatineet Helsingin kaupungin ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön työtiimi, Vantaan kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikkö sekä Suomen somaliliitto.

Aineistopankki 

Suomenkielinen opas

Somalinkielinen opas Joojinta qaadka