Vielä paikkoja jäljellä audiovisuaalisten menetelmien peruskurssille 13.12.2013

Audiovisual methods in advocacy work – a basic course for NGOs

Time: December 13th, 2013

Place:  Suomen Pakolaisapu, Kaikukatu 3, 4th floor, Helsinki

 

Is your organization doing projects in Finland or co-development

projects abroad? Do you want to use videos to tell about your projects to your

community, or to the broader public?

Would you like to learn about the use of audiovisual methods?

 

A basic course on the use of audiovisual methods in the work of

non-profit organisations will be held on 13.12.2013. The course is aimed

at immigrant background organizations doing either projects in Finland

or co-development projects in developing countries.

 

The course will cover how video material can be made and how it can be

used, for example, in project communications. Documentary filmmaker

Veera Airas will be the trainer for this course.

 

The course will be held in English. No previous experience of

audiovisual methods is required to take part in the course, but

participants are requested to submit a simple task before the course,

which will be used during the training session.

 

Sign-up will be conducted on a first come, first served basis. There

are up to 10 places available and slots are limited to max. 2

participants/organisation.

Please register at http://tinyurl.com/nl6uwos by fill in the sign-up

form by November 15th and to find out more about the training session.

Sign-ups are binding.

 

The course is free of charge and lunch will also be served free of

charge to the participants. The course is arranged by Pakolaisneuvonta

ry as part of communications and global education project funded by the

Finnish Ministry of Foreign Affairs.

 

In case of any questions, please contact

karoliina.harkonen@pakolaisneuvonta.fi.

 

Welcome!

 

 

Audiovisuaaliset menetelmät järjestöjen vaikuttamistyössä -peruskurssi

Aika: 13.12.2012

Paikka: Suomen Pakolaisapu, Kaikukatu 3, 4. krs. Helsinki

 

Toteuttaako järjestönne hankkeita Suomessa tai

kehitysyhteistyöhankkeita ulkomailla?

 

Haluaisitteko kertoa hankkeistanne videoiden avulla jäsenillenne tai

laajalle yleisölle?

 

Ovatko audiovisuaaliset menetelmät järjestössänne tuttuja?

 

Peruskurssi audiovisuaalisten menetelmien käytöstä järjestötyössä

järjestetään 13.12.2013. Kurssi on suunnattu maahanmuuttajataustaisille

järjestöille, jotka toteuttavat hankkeita Suomessa tai

kehitysyhteistyötä kehitysmaissa. Kurssilla tutustutaan videomateriaalin

tekemiseen ja hyödyntämiseen hankeviestinnässä. Kouluttajana toimii

dokumentaristi Veera Airas.

 

Kurssi pidetään englanniksi. Osallistuminen ei edellytä aiempaa

kokemusta audiovisuaalisista menetelmistä tai viestinnästä. Osallistujia

pyydetään tekemään helppo ennakkotehtävä, jota hyödynnetään kurssilla.

 

Kurssille otetaan 10 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä, max.

2/järjestö.

Sitova ilmoittautuminen 15.11 mennessä. Ilmoittautumiskaavake ja

lisätietoja löytyy osoitteesta http://tinyurl.com/nl6uwos.

 

Kurssi on maksuton. Osallistujille tarjotaan maksuton lounas. Kurssin

järjestää Pakolaisneuvonta ry osana ulkoministeriön tukemaa

kehitysviestintä- ja globaalikasvatushanketta.

 

Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä:

karoliina.harkonen@pakolaisneuvonta.fi

 

Tervetuloa!