Suomen Somaliliiton vuosikokous 10.05 .2014

Tiedotetaan kaikille SSL:n jäsenille ja muille Suomessa asuville somalitaustaisille, että jäsenmaksut tulee maksaa viimeistään 30.4.  Jäsenen, joka haluaa hakea valtuustoon ajalle 2014-2016, on toimitettava CV:nsä sähköpostiosoitteeseen somaliliitto@somaliliitto.fi 10.4.2014 klo. 24:00 mennessä

 

Kokouksen aika ja paikka:

Pasilan kirjasto, Rautatieläisenkatu 8, 00520 Helsinki klo 10:00-15:30

 

Hallitus, Suomen Somaliliitto ry.