Suomen somaliliitto mukana perustamassa Global Somali Diaspora -foorumia

Somaliaisen diasporan edustajat eri puolilta maailmaa ovat perustaneet yhteenliittymän, Global Somali Diasporan, Turkin Istanbulissa 21.-22.6. pidetyn konferenssin päätteeksi. Uuden foorumin perustamista edelsivät useat pienemmät kokoukset ja konsultaatiot, joihin on osallistunut yli sata diasporan edustajaa kaikilta mantereilta.

Suomen somaliliitolla on ollut prosessissa alusta lähtien aktiivinen rooli. Liiton tämänhetkinen puheenjohtaja Arshe Said on toiminut yhden perustamiseen johtaneen session vetäjänä, osallistunut 11 muun somalialaisen kanssa tapaamiseen Turkin varapääministerin kanssa. Istanbulissa Somaliliittoa edusti useamman hengen delegaatio. Myös muiden Pohjoismaiden somalialaiset osallistuivat Istanbulin konferenssiin.

”Uuden foorumin päätavoitteina on sekä kehittää somalidiasporan yhteistyötä ja asemaa että edistää Somalian demokratiaa, rauhaa ja jälleenrakennusta”, Arshe Said sanoo ja kertoo, että uuden diasporaorganisaation sisällä muodostetaan eri aloilla toimivien ammattilaisten ryhmiä. Näitä voidaan hyödyntää Somalian jälleenrakennuksen avustamisessa. Said sanoo, että foorumin rooli on mobilisoida, koordinoida ja vaikuttaa.

Organisaatiolla on luottamushenkilöt (Board of Trustees) sekä neuvonantajaryhmä (Board of Advisors), joissa molemmissa on yhdeksän henkilöä kaikilta edustaen viiden mantereen diasporayhteisöjä.

Istanbulin kokoukseen osallistui korkea-arvoisia Turkin viranomaisia, entisiä Somalian hallituksen jäseniä sekä diplomaatteja. Myös tunnettu somalialainen muusikko Al-Ustad Ahmed Naji Saad esiintyi kokouksessa.

 

Istanbul conference 2014

Myös Turkin hallitus kuuli somalialaista diasporaa. Turkin varapääministeri Emrulleh Isler kuvassa keskellä. Suomen somaliliiton puheenjohtaja Arshe Said viidentenä oikealta.