EU:n maahanmuuttopolitiikka kasvattaa kuolonlukuja Välimerellä

Alati kasvava Välimerellä kuolleiden siirtolaisten määrä asettaa haasteita EU:lle. Jo useiden vuosien ajan tuhannet siirtolaiset Afrikasta ja Lähi-idästä ovat kuolleet yrittäessään päästä Välimeren yli Eurooppaan. Syitä tähän on monia. Toiset pakenevat omien maidensa sisällisotaa ja poliittisia konflikteja ja etsivät turvaa pakolaisina. Toiset ovat jättäneet taaksensa köyhyyden etsiäkseen parempaa tulevaisuutta itselleen ja perheilleen. Huolimatta pakoon johtaneista syistä, on heidän henkeään ja ihmisoikeuksiaan suojeltava.

Kokon ajan kiristyvän maahanmuutto- ja turvapaikanhakupolitiikan tavoitteena on estää ihmisten pääsy Eurooppaan, hinnalla millä hyvänsä. Tämä on pakottanut ihmiset turvautumaan yhä vaarallisempiin keinoihin päästä tänne. 14.3.2014 julkaistussa HBL:n kolumnissani kirjoitin miehestä, joka menetti henkensä Välimerellä. Saatuaan kielteisen päätöksen perheenyhdistämishakemukselleen yritti hän päästä perheensä luokse Helsinkiin omin keinoin, kohtalokkain seurauksin.

Kaksi viikkoa sitten tapasin miehen joka on asunut Suomessa yksin kuluneet 10 vuotta. Tuolloin hän jätti vaimonsa ja heidän yhdeksän lasta Somaliaan. Saatuaan oleskeluluvan Suomessa aloitti hän perheenyhdistämisprosessin. Suomen käytännön mukaan voivat somalialaisperheet hakea perheenyhdistämistä ainoastaan Suomen lähetystössä Etiopian Addis Abebassa. Niinpä oli perhe ensin saatava Addis Abebaan.

Perheenyhdistämisprosessi vei useita vuosia ja osoittautui taloudellisesti vaativaksi. Lopulta päätös oli kielteinen; niin maahanmuuttoviranomaisten kuin valitustuomioistuinteenkin kohdalla. Mies informoi perhettään Addis Abebassa päätöksestä ja pyysi näitä palaamaan Somaliaan, jotta nämä aloittaisivat uuden elämän siellä. Uutiset olivat järkyttäviä koko perheelle, mutta etenkin perheen teini-ikäisille, jotka odottivat jo kovasti pääsyä Eurooppaan. Heti seuraavana päivänä olivat perheen kaksi vanhinta (yhä alaikäistä poikaa) kadonneet. Loput perheestä palasi Somaliaan. Perheen kaksi kadonnutta lasta otti viimein yhteyden isäänsä Libyasta, pääsivät Välimeren yli turvaan Eurooppaan, saapuivat lopulliseen määränpäähänsä Suomeen ja hakivat oleskelulupaa.

Pojat toimivat esikuvina muille ja on vain ajan kysymys, ennenkuin seuraavat teini-ikäiset päätyvät ottamaan kuolettavan reitin Suomeen. Suomen uusi hallitus on luvannut hallitusohjelmassaan laskelmia maahanmuuton kustannuksista. On kuitenkin tehtävä ero ihmiselämän ja hallituksen maahanmuuttopolitiikan välille. Nykyisellään EU:n nykyisen turvapaikka- ja siirtolaispolitiikan inhimilliset kustannukset ovat yksinkertaisesti liian korkeat ja epäinhimilliset.

Arshe Said

Arshe Said

Kirjoittaja on Aalto-yliopiston tutkija, Suomen somalialaisten liiton hallituksen   puheenjohtaja ja Huvudstadsbladetin kolumnisti. Alkuperäinen kirjoitus julkaistin ruotsiksi Huvudstadsbladetissa 11.6.2015.

Blogissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen somalialaisten liiton virallista linjaa.