Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 1.8.2015

Teksti julkaistu alunperin 1.8.2015 ilmestyneessä Helsingin Sanomat- sanomalehdessä

* * *

Tiistaina 28. heinäkuuta osoitettiin monella paikkakunnalla mieltä monikulttuurisen Suomen puolesta. Suomessa parhaillaan käytävä maahanmuuttokeskustelu onkin aihe, jota on käsiteltävä juuri nyt.

Jo pelkästään maailman murrokset, kuten eteläisen Euroopan siirtolaisvirrat, vaativat aitoa dialogia maahanmuuton haasteista – keskustelua, johon osallistuvat niin maahanmuuttajat kuin heidän vastaanottajansakin. Vain avoin keskustelu hälventää ennakkoluuloja ja oikoo vääriä käsityksiä.

Kiihkoton keskustelu maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta on kaikkien yhteinen etu. Keskustelussa on kaikkien osapuolten äänen kuuluttava vailla leimaamista, alleviivaamista ja omistajuutta. Keskustelua tulee käydä niin tänne tulleiden kuin täällä syntyneidenkin kanssa.

 Suomen rakentaminen on kaikkien Suomessa asuvien etnisten ryhmien oikeus ja velvollisuus. Vain keskustelemalla ja kuulemalla kaikkia ääniä voimme rakentaa yhteistä, kaikkien suomalaisten Suomea.

Suomessa toimii monia maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä ja heidän kotoutumistaan tukevia tahoja. Lähes kaikki toimivat rajallisin henkilö- ja taloudellisin resurssein. Nämä säätiöt, liitot ja yhdistykset edistävät maahanmuuttajataustaisten ihmisten kotoutumista Suomeen ja tukevat samalla myös heidän kieltään ja kulttuuriaan.

Kaikkien yhteisenä tavoitteena on vaikuttaa siihen, että yhä monimuotoisempi suomalainen yhteiskunta on kaikille hyvä paikka olla ja elää.

Monikulttuurisuuskysymysten parissa työskentelevien tahojen arvokas työ jää valitettavan usein taustalle ja ylittää vain harvoin uutiskynnyksen.

Nyt on erinomainen hetki kiinnittää huomio maahanmuuttajaväestön kanssa työskentelevien tahojen yhteistyöhön. Se vaatii tiivistämistä ja nykyistä parempaa koordinaatiota. Se vaatii tiedon, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamista.

Tämä on pohja moni-ilmeisen, monivärisen, moniuskonnollisen ja erilaisuuksien Suomen rakentamiselle. Ei olisi pahitteeksi, jos työmme saisi myös päättäjien tuen.

Suomalainen yhteiskunta ja suomalaiset eivät enää voi kääntää selkäänsä monikulttuurisuudesta käytävälle keskustelulle. Meidän ja muiden organisaatioiden tehtävänä on tuoda keskusteluun aiheita, jotka kulloinkin puhuttavat maahanmuuttajia. Maahanmuuttajien äänen on kuuluttava kaikessa heitä koskevassa työssä nykyistä vahvemmin.

Tarjoamme mielellämme osaamistamme ja tietämystämme keskusteluun maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta Suomessa. Ryhdymme kehittämään tapoja saattaa maahanmuuttajia ja heidän vastaanottajiaan saman keskustelupöydän ääreen. Olemme avoimia yhteistyöehdotuksille.

Anna-Maria Liukkojohtaja, Cultura-säätiö
Riitta Salintoiminnanjohtaja, Moniheli ry
Jaakko Blombergtoiminnanjohtaja, Yhteismaa ry
Stanislav (Stan) Marinetstoiminnanjohtaja, Suomen venäjänkielisten yhdistysten liitto ry (Faro)
Arshe Saidpuheenjohtaja, Suomen Somalialaisten liitto ry
Welat Nehripuheenjohtaja, Suomen kurdiyhdistysten liitto – Kurdiliitto ry