Kannanotto vihapuheesta eduskuntapuolueille

Viime aikoina on Suomessa jouduttu valtamedian kärkinimien taholta jouduttu ottamaan näkyvästi kantaa internetissä vellovaan vihapuheseen. Yksittäisiin, anonymiteetin turvin vihapuhetta netissä suoltaviin yksilöihin emme voi vaikuttaa. Mutta te voitte.

On selvää, että mikäli parlamentaarisella tasolla ja jopa puoluejohdon taholta annetaan vihapuhetta vähintäänkin sivuavia, halveksivia kommentteja turvapaikanhakijoista, kokevat nämä keskusteluforumeilla ja kommenttikentissä mellastavat joukot saavansa siitä legitimiteettiä omalle toiminnalleen. Vihapuheen suhteen on oltava nollatoleranssi. Ja tämän tulee näkyä niin sanoissa kuin teoissa.

Poliitikot, etenkään kansanedustajat, eivät ole mitä tahansa yksityishenkilöitä. He ovat vastuuasemassa olevia, kansaa edustamaan valittuja henkilöitä, joiden tulee toimia esimerkkinä seuraajilleen. Siksi heillä on velvollisuus kiinnittää erityistä huomiota sanomisiinsa. Mikäli yksittäiset edustajat eivät tätä ymmärrä, on puolueen velvollisuus puuttua siihen. Näkyvästi ja johdonmukaisesti.

Jos yhtäältä julkisessa retoriikassa tuomitaan rasismi ja vihapuhe, mutta toisaalta sivuutetaan puoleen edustajien puolueen linjan vastainen toiminta ”yksityishenkilönä”, syntyy tilanne, jossa koko puolueen linjan uskottavuus on saatettu kyseenalaiseksi.

Olisi naiivia luulla, ettei tämänhetkinen asenneilmapiiri ja pakolaisista käytävä keskustelu leimaisi myös Suomessa jo olevaa maahanmuuttajataustaista väestöä, joka jo ennestäänkin joutuu kohtaamaan yhteiskunnassamme niin rasismia kuin syrjintää.

Helsingissä 11.9.2015

Arshe Said,
Suomen somalialaisten liiton puheenjohtaja