Kannanotto Migrin linjaukseen

21.09.2015 julkaisemassaan lehdistötiedotteessa Migri ilmoitti aikomuksistaan päivittää turvallisuusarvioitaan Irakin ja Somalian osalta. Mikäli uusien arvioiden katsotaan poikkeavan entisistä, aikoo Maahanmuuttovirasto muuttaa turvapaikkahakemusten ratkaisulinjauksia.

Somalian kohdalla Migri on toistaiseksi luokitellut Etelä- ja Keski-Somalian alueiksi, joilla turvallisuustilanteen katsotaan olevan niin heikko, että se oikeuttaa Ulkomaalaislain §88 ja §88a:n tarkoittamaan oleskelulupaan toissijaisen tai humanitaarisen suojelun perusteella.

Suomen somalialaisten liitto seuraa Somalian tilannetta jatkuvasti. Raportointi maasta tukee näkemystämme siitä, että tilanne kaikkialla Somaliassa on yhä kaukana turvallisesta. Al Shabaabia ei ole onnistuttu nujertamaan, eikä sen iskuilta ole turvassa kukaan. Viime aikoina kohteena ovat olleet myös poliittiset päättäjät, mukaan lukien maan presidentti – viimeksi eilen. Tilanne elää koko ajan, ja luotettavia ennusteita turvallisuustilanteen kehittymisestä on mahdotonta antaa lyhyelläkään aikavälillä.

Turvallisuustilanteen lisäksi ongelmana Somaliassa on pitkittynyt humanitaarinen kriisi. Esimerkiksi ruoka-apua tarvitsevien määrä on kuluneen puolen vuoden aikana noussut noin 17%. Tällä hetkellä sitä tarvitsee maassa YK:n mukaan jo 3,1 miljoonaa ihmistä.

Suoranaisesta nälänhädästä kärsivien määräksi arvioidaan ainakin miljoona ihmistä. Aliravittujen lasten määrä puolestaan on noussut yli 215 000. Mm. maata uhkaavan kuivuuden vuoksi tilanteen odotetaan loppuvuonna vain pahenevan.

Koko maassa (mukaan lukien maan pohjoisosassa sijaitsevan Somalimaan ja itäosan Puntmaan) on tällä hetkellä yli 1,1 miljoonaa sisäistä pakolaista, joiden asema on erityisen haavoittuvainen. Somalian naapurivaltiot mukaanlaskettuna somalialaispakolaisten määrä alueella nousee yli kahteen miljoonaan.

Ymmärrämme, että turvapaikanhakijamäärien kasvun myötä viranomaistahoihin kohdistuu paineita. Toivomme kuitenkin, ettei unohdettaisi, että prosessin ytimessä on hätää kärsivä ihminen ja kansainvälisen pakolaissopimuksen hänelle takaama oikeus hakea turvaa.

Jotta vältyttäisiin ihmisoikeusloukkauksilta, joihin virheelliset päätökset ja palautukset johtaisivat, viittaamme vuonna 2012 antamaamme lausuntoon ja vetoamme, ettei Suomeen saapuneita turvapaikanhakijoita ryhdytä palauttamaan Somaliaan.

Helsingissä 22.09.2015

Arshe Said,
puheenjohtaja
Suomen somalialaisten liitto ry