Aikamme monta Islamia- kirja

Suuri osa somalialaistaustaiseen väestöön ja nyt Suomeen saapuviin turvapaikanhakijoihin kohdistuvista ennakkoluuloista perustuu heidän edustamaansa uskontoon, islamiin, joka sitä tuntemattomille näyttäytyy usein vain ISISin kaltaisten ääriliikkeiden kautta.

Huonosti tunnettuna ilmiönä islam herättää pelkoa ja huolta sekä spekulaatioita sitä seuraavien ihmisten kykenemättömyydestä / haluttomuudesta sopeutua Suomen kaltaiseen yhteiskuntaan.

Islam, kuten muutkaan uskonnot, ei kuitenkaan ole ulkopuolisille – esimerkiksi kulttuurisille – vaikutteille immuuni, monoliittinen ideologia. Eri suuntauksissa esiintyy hyvinkin erilaisia tulkintoja. Lisäksi islam saa omia paikallisia erityispiirteitään ympäri maailman.

Mm. näitä kysymyksiä avaa Joonas Mariston ja Andrei Sergejeffin toimittama, juuri julkaistu Aikamme monta islamia- kirja. Kirja on usean suomalaisen asiantuntijan yhteistyö ja esittelee uskontoa asiallisesti, perusteellisesti ja kiinnostavasti.

Persianlahden ja (Ghanaa ja Marokkoa lukuunottamatta) Afrikan maiden islamia ei kirjassa käsitellä. Sen sijaan siinä esitellään vähemmän tunnettuja islamilaisia yhteisöjä Kiinaa ja Yhdysvaltoja myöten, tutustuttaen lukija kunkin kulttuurin historiaan ja erityispiirteisiin. Lisäksi luodaan katsaus eri alueilla esiintyvään poliittiseen islamiin, joka ei missään nimessä ole kaikkialla uskontoon kuuluva ulottuvuus. Erityisesti kirjoittajat korostavat, että eri ääriryhmittymät ovat marginaalinen osa islamia eivätkä todellakaan edusta koko yhteisöään.

Kirja avaa myös ansiokkaasti islamin käsitteistöä sekä käsiteltyjen maiden historiaa ja yhteiskuntarakenteita.

 

Aikamme_monta_islamia_kansi

Kirja on saatavilla kirjakaupoista tai esimerkiksi Gaudeamuksen verkkokaupasta.