Lehdistötiedote 27.10.2015

Migrin tänään julkaisemassa lehdistötiedotteessa se kertoo päivittäneensä turvallisuusarviota Somalian osalta.

Vaikka myöntääkin tilanteen olevan vaikea, uudessa arviossaan Migri kertoo Mogadishun sekä Keski- ja Etelä-Somalian turvallisuustilanteen parantuneen siinä määrin, että yksinään tuolta alueelta tulemisen ei katsota riittäväksi perusteeksi Ulkomaalaislain 88 § ja 88a §:n tarkoittamaan oleskelulupaan toissijaisen tai humanitaarisen suojelun perusteella.

Samalla Migri kuitenkin korostaa, että kuten tähänkin saakka, turvapaikkahakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Se myös myöntää, että Somaliasta tulevien turvapaikanhakijoiden joukossa on UNHCR:n erityisiin riskiryhmiin kuuluvaksi luokittelemia henkilöitä.

Niin ikään Ulkoministeriö on tänään päivittänyt matkustustiedotteensa Somalian osalta ja korostaa turvallisuustilanteen olevan huono ja arvaamaton. Erityisiksi huolenaiheiksi mainitaan juuri Mogadishu sekä keskisen ja eteläisen Somalian alue.

Suomen somalialaisten liitto toistaa 22.09.2015 julkaisemassaan kannanotossaan esitetyt perustelut huolenaiheelle Somalian tilanteesta.

Suomen somalialaisten liitto seuraa Somalian tilannetta jatkuvasti. Raportointi maasta tukee näkemystämme siitä, että tilanne kaikkialla Somaliassa on yhä kaukana turvallisesta. Tilanne elää koko ajan, ja luotettavia ennusteita turvallisuustilanteen kehittymisestä on mahdotonta antaa lyhyelläkään aikavälillä.

Myös tähän saakka turvallisimpana osana maata pidetyssä Somalimaassa jännitteet ovat olleet kasvussa johtaen yhteenottoihin ja sieppauksiin.

Turvallisuustilanteen lisäksi ongelmana Somaliassa on pitkittynyt humanitaarinen kriisi. Esimerkiksi ruoka-apua tarvitsevien määrä on kuluneen puolen vuoden aikana noussut noin 17%. Tällä hetkellä sitä tarvitsee maassa YK:n mukaan jo 3,1 miljoonaa ihmistä.

Suoranaisesta nälänhädästä kärsivien määräksi arvioidaan ainakin miljoona ihmistä. Aliravittujen lasten määrä puolestaan on noussut yli 215 000. Mm. maata uhkaavan kuivuuden vuoksi tilanteen odotetaan loppuvuonna vain pahenevan.

Koko maassa (mukaan lukien maan pohjoisosassa sijaitsevan Somalimaan ja itäosan Puntmaan) on tällä hetkellä yli 1,1 miljoonaa sisäistä pakolaista, joiden asema on erityisen haavoittuvainen. Somalian naapurivaltiot mukaanlaskettuna somalialaispakolaisten määrä alueella nousee yli kahteen miljoonaan.

Ymmärrämme, että turvapaikanhakijamäärien kasvun myötä viranomaistahoihin kohdistuu paineita. Toivomme kuitenkin, ettei unohdettaisi, että prosessin ytimessä on hätää kärsivä ihminen ja kansainvälisen pakolaissopimuksen hänelle takaama oikeus hakea turvaa.

Jotta vältyttäisiin ihmisoikeusloukkauksilta, joihin virheelliset päätökset ja palautukset johtaisivat, viittaamme vuonna 2012 antamaamme lausuntoon ja vetoamme, ettei Suomeen saapuneita turvapaikanhakijoita ryhdytä palauttamaan Somaliaan.

Helsingissä 27.10.2015

Arshe Said,
puheenjohtaja
Suomen somalialaisten liitto ry