Vihan ilmapiiri huolettaa Pohjois-Suomessa

Suomen somalialaisten liitto järjesti jäsenjärjestönsä Pohjois-Suomen somalialainen tukiyhdistys ry:n kanssa Oulussa syrjintää ja rasismia käsittelevän keskustelutilaisuuden 14.12.2015.

Tapahtuma oli suunnattu Pohjois-Suomessa asuvalle maahanmuuttajataustaiselle väestölle ja tilaisuudessa kuultiin paitsi heitä, myös turvapaikanhakijoita sekä Oulun ulkomaalaispoliisin, Oulun maahanmuuttopalveluiden ja kaupungin edustajia.

Paneelikeskustelua seuranneessa keskustelussa osanottajat olivat yhtä mieltä siitä, että rasismi ja syrjintä ovat viime aikoina lisääntyneet. Oulussakin vallitseva vihan ilmapiiri huolettaa siellä asuvia maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotka kertoivat paikoin suorastaan pelkäävänsä turvallisuutensa puolesta.

Pohjois-Suomessa jo pidempään asuneet kertoivat kokemuksistaan ja siitä, kuinka käytännön ongelmat liittyen mm. muukalaispassiin ja tämän käytöstä kumpuaviin vaikeuksiin esimerkiksi pankkiasioinnissa saavat heidät tuntemaan itsensä toisen luokan kansalaisiksi. Tätä tunnetta ovat vahvistaneet myös työllistymisvaikeudet.

Myös perheenyhdistämisen suhteen koetut ongelmat nousivat esiin keskusteluissa. Prosessi on mm. lainsäädännöllisten muutosten seurauksena pitkittynyt viime vuosina entisestään johtaen siihen, että perheet joutuvat pahimmillaan asumaan erillään rakkaistaan vuosikausia. Tästä seuraava yksinäisyys, huoli ja epävarmuus syövät prosessissa osallisina olevien henkisiä resursseja tavalla, jota viranomaistahon ei koeta ymmärtävän.

Viime aikoina mediassakin nähdyt perättömät ilmiannot ovat kiristäneet ilmapiiriä entisestään. Niiden koetaan leimaavan koko maahanmuuttajaväestö, mikä on johtanut epäluuloisuuteen ja pelkoon yhteenotoista. Erityisesti tämä kävi ilmi yövuoroja tekevien kohdalla, jotka kokevat ulkona liikkuessaan olonsa turvattomiksi.

Suuri osa paikallaolijoista ei ollut edes tietoinen Yhdenvertaisuusvaltuutetun kaltaisista viranomaistahoista, joille tilaisuus tarjosi mahdollisuuden tehdä työtään tunnetuksi. Osallistujia muistutettiin mm. syrjintä.fi- palvelusta ja kokemusta jakamisen ja  ilmoittamisen tärkeydestä – valitettavan suuri osa tapauksista kun nykyisellään jää ilmoittamatta.

Järjestäjät saivat osallistujilta kiitosta tilaisuudesta, joka koettiin hyödylliseksi. Vastaavanlaisia tullaan järjestämään myös tulevaisuudessa.

Oulu3