Sukupuolten epätasa-arvo Afrikassa

Afrikassa naisilla ja miehillä on usein erilaiset mahdollisuudet, ehdot ja oikeudet. Heidän palkkansa ovat epatasa-arvoisia, heillä ei ole yhtäläistä mahdollisuutta koulutukseen eikä lakikaan kohtele heitä aina yhdenmukaisesti.

Afrikan kehityspankin AfDB:n mukaan naiset ovat Afrikassa aktiivisempia taloudellisia toimijoita kuin missään muualla maailmassa. He muodostavat enemmistön maataloustoiminnasta. He edustavat kolmasosaa kaikesta yritystoiminasta ja tietyissä maissa heidän osuutensa palkatusta työvoimasta on jopa 70%. He ovat myös keskeisessä roolissa kotitalouksissa ja perheidensä hyvinvoinnissa.

Silti Afrikan naiset kohtaavat esteitä heidän yrittäessään saavuttaa täyttä potentiaaliaan; kulttuurisista rajoituksista syrjiviin lakeihin ja hyvin segmentoituneisiin työmarkkinoihin.

Afrikkalaisen työmarkkinat ovat voimakkaasti syrjiviä: ainoastaan 15 afrikkalaisella maalla on lainsäädäntö työmaailman sukupuoliperustaista syrjintää vastaan. Naiset työskentelevät erityisesti matalapalkka-aloilla. Onkin paljon todennäköisempää, että nainen työllistyy yrittäjänä yksityisellä sektorilla kuin tulee palkatuksi muutoin.

Maanviljely on Afrikan taloutta ajava moottori, joka työllistää 70% maanosan väestöstä. Naisten rooli maataloudessa on merkittävä: he muodostavat kaksi kolmasosaa maatalouden työvoimasta ja tuottavat suurimman osan Afrikan ravinnosta. Tästä huolimatta naispuolisilla maanviljelijöillä on miehiä heikommat edellytykset tärkeisiin tuotantotekijöihin: maahan, luottoon, lannoitteisiin, uuteen teknologiaan ja neuvontapalveluihin. Esimerkiksi Etiopiassa naispuolisen maanviljelijät tuottavat 26 % miehiä vähemmän, Ghanassa puolestaan 17% vähemmän.

AfDB:n mukaan afrikkalaiset naiset ovat yrittäjiä. Naiset omistavat kolmasosan koko maanosan yrityksistä. Heille yrittäjyys on enemmänkin välttämättömyys kuin mahdollisuus: pienyrittäjyys on vaihtoehtojen puutteen sanelemaa. Tämän yritystoiminnan kehittäminen vauhdittaisi kuitenkin kasvua kaikille.

Nin maanviljelijä- kuin pienyrittäjänaiset tarvitsevat taloudellista tukea. Afrikkalaiset naiset on suljettu taloudellisista palveluista niin kulttuurin kuin lainsäädännön perusteella niin, ettei heillä ole aina edes oikeutta solmia sopimuksia omissa nimissään. Yksi tekijä on myös tiedon puute.

Tyttöihin ja naisiin investointi on yksi tehokkaimpia tapoja edistää kehitystä. On jo kauan tiedetty, että naisiin  – ja erityisesti tyttöihin – panostaminen johtaa niin perheiden kuin koko yhteiskunnan elämänlaadun paranemiseen. Afrikan onkin nyt aika muuttaa ajatteluaan ja parantaa naistensa oikeuksia.

Arshe Said

Arshe Said

Kirjoittaja on Aalto-yliopiston tutkija, Suomen somalialaisten liiton hallituksen   puheenjohtaja ja Huvudstadsbladetin kolumnisti. Alkuperäinen kirjoitus on julkaistu ruotsiksi Huvudstadsbladetissa 11.1.2016.

Blogissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen somalialaisten liiton virallista linjaa