UNOCHAn humanitaarisen avun suunnitelma Somalialle 2016

YK:n humanitaarisen avun koordinoinnin toimisto UNOCHA julkaisi juuri suunnitelmansa humanitaarisen avun strategiasta Somaliaan vuodelle 2016.

Vaikka maan vakaudessa ja turvallisuustilanteessa on jonkin verran edistystä tapahtunut vuoden 2012 jälkeen, on maan humanitaarinen tilanne yhä hälyttävä.

4,9 miljoonan ihmisen arvioidaan olevan selviytymisen kannalta välttämättömän avun tarpeessa. Maan turvallisuustilanne elää koko ajan ja maan eri osien levottomuudet ja taistelut ajavat ihmisiä myös sisäiseen pakolaisuuteen. Tällä hetkellä heidän määräkseen arvioidaan 1,1 miljoonaa.

Somalia kuuluu maailman koreimman aliravitsemusasteen omaavien maiden kärkikymmenikköön. Yli 300 000 alle viisivuotiaan lapsen arvioidaan olevan aliravittuja – näistä liki 20 prosentin niin pahasti, että he ovat jo hengenvaarassa. Pitkään jatkunut epävakaus vaikuttaa lasten tilanteeseen myös muuten: 1,7 miljoonan kouluikäisen lapsen arvioidaan jääneen koulunkäynnin ulkopuolelle.

Maan väestöstä yli 73 elää köyhyysrajan alapuolella. Joka 11. nainen kuolee raskauden tai synnytyksen aiheuttamiin komplikaatioihin.

Maan alhainen kehitystaso näkyy mm. siinä, että 2.8 miljoonalla ihmisellä on puutteellinen pääsy puhtaaseen veteen, mikä puolestaan johtaa puutteisiin niin sanitaation kuin hygienian suhteen. Tämä osaltaan edesauttaa myös sairauksien leviämistä. Tuhkarokko- ja akuuttisia ripuliepidemioita on säännöllisesti, samoin koleraa. Erityisen alttiita näille ovat juuri alle viisivuotiaat lapset.

Terveydenhuollon suhteen tilanne on jo valmiiksi huono: arviolta 3.2 miljoonalla ihmisellä ei ole hätätapauksissa pääsyä kiireellistä hoitoa tarjoavaan sairaanhoitoon ja jopa 1.9 miljoonan ihmisen arvellaan olevan hengenvaarassa ehkäistävissä olevien tautien vuoksi vain siksi, ettei heillä ole pääsyä edes alkeellisimpiin terveydenhoitopalveluihin.

UNOCHAn suunnitelma vaatii toteutukseensa 885 miljoonaa dollaria, jolla pyritään tavoittamaan avun tarpeessa olevasta  väestönosasta 3.5 miljoonaa.

Suunnitelman keskeisiä tavoitteita on vähentää kriittisellä rajalla olevien haavoittuvaisessa asemassa olevien määrää ja estää näiden tilanteen paheneminen entisestään. Välttämätöntä apua tarvitsevien määrää on tarkoitus vähentää nykyisestä 4,9 miljoonasta 3.2 miljoonaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tavoitteina on lisäksi mm. vähentää miniminravinnonsaantiin kykenemättömien osuus kahdeksasta prosentista viiteen prosenttiin väestöstä sekä alentaa kansallista aliravitsemusastetta nykyisestä 13.6 prosentista alle 11. Puhdas juomavesi halutaan taata nykyisen 55 prosentin sijaan 65 prosentille väestöstä. Lisäksi halutaan parantaa kofliktista kärsineiden lasten ja nuorten asemaa mm. tarjoamalla näille parempi pääsy koulunkäyntiin turvallisissa olosuhteissa.

Jatkuessaan humanitaarinen kriisi horjuttaisi myös jo valmiiksi hauraan maan hidasta vakautumista, minkä vuoksi tilanteen korjaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Koko suunnitelma on luettavissa englanniksi täällä.

 

Somalia_humanitarian crisis