Maahanmuuttajanuorten syrjäytyminen

Nuorten syrjäytyminen on puhuttanut ihmisiä. Edelleen puhumme, että nuoret ovat syrjäytymässä. Fakta on kuitenkin se, että osa nuorista on jo syrjäytynyt.

Maahanmuuttajanuoret ovat jääneet työmarkkinoilla hännille, samoin koulutuksenkin suhteen. Miksi? Heidän työttömyytensä on suurempi kuin muiden. Mikä sen aiheuttaa? Mitä voimme asialle tehdä?

Itsestään selvää on se, että Suomi ei tule pärjäämään ilman maahanmuuttajia, joten millä tavalla yhteiskunta voisi auttaa?

Yksi syrjäytyneimmistä maahanmuuttajaryhmistä ovat somalialaiset. He eroavat sekä uskonnoltaan että ihonväriltään suomalaisista. Suomessa syntyneen somalialaisen kuvitellaan helposti sopeutuvan Suomeen, mutta niin ei välttämättä käy. Heidän syrjäytymisensä on melko yleistä. Helposti ajatellaan, että Suomessa syntynyt, kasvanut ja koulutuksensa saanut – kuinka sellainen henkilö voi pudota yhteiskunnasta?

Somalialainen, joka on syntynyt täällä elää ensinnäkin kahdessa eri kulttuurissa. Kotona on yksi ja kodin ulkopuolella toinen.

Lapsuus on yleensä helppoa, sitä erilaisuuttaan ei välttämättä edes huomaa. Murrosikään saavuttaessa kaikki muuttuu.

Silloin yritetään olla oman kulttuurin mieliksi ja samalla olla osa tätä yhteiskuntaa. Halu olla samanlainen kuin kuka tahansa muu suomalainen nuori kasvaa. Pyöritellessään kaikkea tuota päässään ja vatvoessaan niitä ajatuksia yksin nuori eksyy helposti väärille teille, ellei joku tai jokin asia ole pitämässä hänestä kiinni. Näitä ovat esimerkiksi koulutuspaikka tai työ.

sneakers_dark

Toinen asia ovat maahanmuuttajat. Jos tosi nuorena muuttaa Suomeen, niin todennäköisyys syrjäytyä on miltei sama kuin Suomessa syntyneenkin. Murrosikäisenä tai aikuisena maahan tulleen elämä taas on erilaista.

Nuoret jotka tulevat Suomeen 15-20- vuotiaana ovat jättäneet koko elämänsä taakse. Siinä on tarpeeksi sulattelemista. Sen lisäksi heiltä aletaan vaatia Suomessa paljon asioita. Kielen opiskelu on niistä ensimmäinen.

Suomen kieli ei ole yksi helpommista kielistä maailmassa. Yläasteikäisenä tulleen täytyy nopeasti oppia kieli ja heti 9. luokan jälkeen siirtyä toisen asteen opintoihin. Miten hän pystyy siihen, jos on ollut Suomessa vasta vuoden tai kaksi, on jotain, jota opinto-ohjaajatkin yhteishaun aikana pohtivat. Nuori, joka on viisas ja ahkera laitetaan opiskelemaan jotain, mikä häntä ei kiinnosta tai jotain, joka ei vastaa hänen tasoaan.

Syyksi laitetaan kielitaito. Kuka tahansa turhautuisi ja kokisi, että omat kyvyt ja taidot valuvat hukkaan.

20-25- vuotiaina Suomeen tulleilla puolestaan voi jo olla ammatit lähtömaassaan. He tulevat tänne ja heidän täytyy oppia suomen kieli. Tämän jälkeen heidän täytyy uudestaan hankkia ammatti, koska heidän todistuksensa eivät ole Suomessa päteviä. Alusta aloittaminen on aikuiselle ihmiselle hankalaa, puhumattakaan, jos oma perhe jäi on jäänyt taakse ja heitäkin täytyisi elättää.

Työpaikkojakaan ei heru, koska väitetään, etteivät he täytä kielitaitovaatimuksia tai tietynlaista osaamistasoa.

Mitä voimme tehdä helpottaaksemme kyseisten henkilöiden elämää, jotteivät he jäisi oven toiselle puolelle, vaan olisivat osa meitä? Yläasteikäisten ensimmäinen apu on koulussa. Se, että heitä kohdeltaisiin samalla tavalla kuin muitakin, saisi heidät tuntemaan olevansa osa jotain. Kannustavat opettajat, jotka tukevat parhaansa mukaan vaikuttaa heihin paljon. Kesätöiden saaminen avaisi heille monta ovea ja saisi heidät tuntemaan olevansa osa jotain suurta eli yhteiskuntaa. He saisivat kokea olevansa hyödyksi, kun maksavat veroja.

Ennen kaikkea kun seuraavan kerran kadulla joku humalainen syyttää maahanmuuttajanuorta hänen verorahojensa syömisestä, voisi hän edes kerran kommentoida huutelijan juovan hänen verovarojaan. Nuoret ovat tämän maan tulevaisuus ja valtti. Maahanmuuttajanuoret ovat oleellinen osa tämän maan kehitystä.

Viimeinen ja tärkein apu tulee omalta perheeltä. Ymmärtäväisyyttä ja kärsivällisyyttä heiltä vaaditaan. Sitä, että he oivaltaisivat, että nuorten ei ole helppoa miellyttää yhtä aikaa vanhempiaan, omaa kulttuuria ja ympäröivää yhteiskuntaa. Kaikki odottavat nuorelta jotain, mutta hän ei välttämättä saa hyviä eväitä siihen. Tukekaa heitä ja turvautukaa Jumalaan, niin varmasti menestyvät!

Hodan Mohamud