Suomen somalialaisten liiton lausunto valtion kotouttamisohjelmaan

Valtion kotouttamisohjelma perustuu lakiin kotouttamisen edistämisestä (1386/2010), jonka 34 §:n mukaisesti valtioneuvosto päättää valtakunnallisesta kotouttamisen kehittämisestä laatimalla kotouttamisen tavoitteet sisältävän valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Ohjelma sisältää hallituskaudelle kotouttamisen painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet, vastuut sekä julkisen talouden suunnitelmassa kyseisille vuosille määritellyt kotoutumisen edistämisen resurssit.

Vuosia 2016-2019 koskevan kotouttamisohjelman luonnos palasi juuri lausuntokierrokseltaan, jonka aikana konsultoidaan esityksen tai luonnoksen toimialan parissa toimivia, esimerkiksi järjestökentän relevantteja tahoja. Näiden joukossa oli myös Suomen somalialaisten liitto, jonka lausunto on tiivistettävissä seuraaviin kohtiin:

– Maahanmuuttajien aikaisemman osaamisen tunnustamista ja hyödyntämistä on parannettava

– Kotouttamistoimenpiteiden huonosti tavoittamien maahanmuuttajaryhmien kuten kotiäitien osallistamista on tehostettava

– Oikeusvaltion ja yhdenvertaisuuden periaatteita korostavan yhteiskuntatietouden peruskoulutuksen tulisi olla osa jo turvapaikanhakuvaihetta ja minkäänlaisten rinnakkaisten, vain osaan väestöstä sovellettavien oikeusjärjestelmien synty tulee välttää

– Maahanmuuttajataustaisen väestön hajauttamiseen ympäri Suomea tulisi kannustaa

– Työllistymiseen on panostettava esimerkiksi hyvin suunniteltujen työharjoittelujaksojen nivomisella tärkeämmäksi osaksi kotouttamistoimenpiteitä

– Viranomaisviestintään ja -tiedotukseen on muuttuneessa viestintäympäristössä panostettava uusin tavoin

– Perheenyhdistämisprosessia on sujuvoitettava

Koko lausunto on luettavissa täällä.