Amnestyn vuosikatsaus 2015/2016

Amnesty International julkaisi juuri vuosiraporttinsa maailman ihmisoikeustilanteesta. Pääsihteeri Salil Shettyn näkemys nykytilanteesta on synkkä.

”Kuluneen vuoden aikana ihmisten perusvapauksia vastaan on maailmanlaajuisesti hyökätty useiden hallitusten röyhkeästi rikkoessa kansainvälistä lakia ja tieten tahtoen heikentäessä ihmisten oikeuksia turvaamaan pyrkivien tahojen asemaa”, hän huomauttaa.

”Miljoonat ihmiset kärsivät valtioiden ja aseistettujen ryhmien käsissä hallitusten häpeilemättä leimatessa ihmisoikeuksien puolustamisen vaaraksi turvallisuudelle, laille ja järjestykselle sekä kansallisille ’arvoille’ ”, hän jatkaa.

”Uhattuina eivät ole pelkästään oikeutemme, vaan myös niitä turvaavat lait ja järjestelmät. 70 vuoden kova työ ja edistys on valumassa hukkaan”.

Somalian kohdalla raportti kritisoi niin Al-Shabaabin kuin maan hallituksen ja Afrikan Unionin rauhanturvaoperaation AMISOMinkin joukkoja ihmisoikeusloukkauksista ja rikoksista kansainvälistä lakia kohtaan. Molemmat joukot mmm. värväävät riveihinsä lapsisotilaita. Siviiliväestöön kohdistuu sieppauksia, kidutusta ja tappamista.  Myös raiskaukset ja muu seksuaalinen väkivalta on yleistä.

Pitkittyneen konfliktin seurauksena humanitaarinen tilanne jatkuu vaikeana: lokakuuhun mennessä avun tarpeessa olevien määräksi arvioitiin 3.2 miljoonaa ja 855 000 ihmisellä ei ollut ruokaturvaa. Aseellinen konflikti ja Al Shabaabin hallussa olevat alueet vaikeuttavat myös maassa toimivien avustusjärjestöjen toimintaedellytyksiä ja avun perille kuljettamista.

Kaikista haavoittuvaisemmassa asemassa ovat sisäiset pakolaiset, jotka muodostavat ruokaturvattomuudesta kärsivistä 76%. Kokonaisuudessaan sisäisten pakolaisten määräksi arvioidaan 1.3 miljoonaa.

Raportti kiinnittää huomiota myös lehdistönvapauteen kohdistuviin rajoituksiin sekä heidän työssään kohtaamaan häirintään, uhkailuun ja hengenvaaraan. Rajoituksia kohdistuu raportin mukaan myös opposition kokoontumisvapauteen.

Kritiikkiä kohdennetaan myös kuolemanrangaistukseen, joka Somaliassa on käytössä huolimatta sen tuesta YK:n yleiskokouksen antamaan, sen kieltävään päätöslauselmaan.

Koko raportti on luettavissa täällä.

amnesty