Suomen somalialaisten liiton, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja ETNOn vierailu Lieksassa 21.-22.3.2016

Suomen somalialaisten liiton, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ja Etnisten suhteiden neuvottelukunnan ETNOn edustajat vierailivat Lieksassa 21.-22.3. tavaten mm. kaupungin ja Lieksan somaliperheyhdistyksen edustajia. Tapaaminen oli kaikkien osallistujien mielestä onnistunut.

”Olemme todella tyytyväisiä. Tästä on apua yhteisymmärryksen syntymisessä”, kehui somaliperheyhdistyksen puheenjohtaja Mohamed Farhan Ahmed.

Kaikki vierailijoista ovat valtakunnallisia toimijoita, joiden tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja hyviä etnisiä suhteita. Vierailu on osa somalialaisten liiton Collecting Discrimination Cases and Creating Awareness -hanketta (Syrjintätapausten kerääminen ja tietoisuuden luominen -hanke), jonka tarkoitus on kartoittaa somalialaistaustaisten henkilöiden kokemaa syrjintää eri paikkakunnilla ja vähentää sitä.

Somalialaisten liiton varapuheenjohtaja Abdulrahman Rage kertoi yhdistyksen käynnistämästä kyselystä, jolla kartoitetaan somalialaistaustaisten henkilöiden syrjintäkokemuksia. Kysely on auki maaliskuun loppuun liiton verkkosivuilla.

”Toivomme lisää lieksalaisten somalialaisten vastauksia kyselyyn, jotta vaikuttamistyömme perustuu tietoon ihmisten todellisista kokemuksista”, Rage vetosi. ”Lieksalla on hyvät mahdollisuudet ryhtyä edelläkävijäksi yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Yhdenvertaisuussuunnittelun avulla voidaan tunnistaa karikot ja miettiä yhdessä keinot saada kuntalaiset mukaan rakentamaan kaikille saavutettavia palveluja. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on mielellään tässä tukena”, ylitarkastaja Aija Salo yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta lupasi.

”Yhdenvertaisuusvaltuutetulle voi ilmoittaa syrjintäepäilyistä, jotka liittyvät mm. alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen, terveydentilaan, mielipiteeseen tai perhesuhteisiin. Uuden yhdenvertaisuuslain myötä valtuutetulla on laaja toimivalta puuttua syrjintään eri elämänalueilla”, Salo muistutti.

”Hyvät etniset suhteet tarkoittavat eri väestöryhmien pyrkimystä yhteistyöhön ja myönteiseen vuorovaikutukseen, ilmenevät ryhmien välisissä myönteisissä asenteissa, yhdenvertaisissa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksissa sekä turvallisuuden kokemuksissa. Tämä tarkoittaa hyvää yhdessä ja sovussa elämistä muiden kanssa heidän taustastaan riippumatta”, ETNOn pääsihteeri Peter Kariuki puolestaan sanoi.

Lieksa