Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO aloitti uuden toimikautensa

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin. ETNO:n tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta eri ryhmien välillä sekä avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä. Etnisten suhteiden neuvottelukunnan tavoite tänä vuonna on edistää ihmisarvoista keskustelukulttuuria.

Liitto on neuvottelukunnan ja sen toimintaa valmistelevan työryhmän jäsen

Valtioneuvoston helmikuussa asettama neuvottelukunta piti ensimmäisen kokouksensa 31.3.2016 Helsingissä.

– Julkisen keskustelun ja uutisoinnin perusteella keskustelukulttuurimme on haastavassa tilanteessa. Maahanmuuttoa ja yhteiskunnan monimuotoisuutta vastustetaan ja puolustetaan. Keskustelun sisältöä tärkeämpänä tuntuu olevan se, ollaanko vastaan vai puolesta. Sananvapauden nimissä ei tule sallia keskustelua, joka loukkaa muiden perus- tai ihmisoikeuksia, totesi neuvottelukunnan puheenjohtaja, oikeusministeriön kansliapäällikkö Asko Välimaa.

Luottamusta ja toisten kuuntelemista painottivat myös neuvottelukunnan varapuheenjohtajat sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg, Espoon kaupungin työllisyysasioiden päällikkö Said Aden ja kansanedustaja Päivi Räsänen.

– Keskustelukulttuuri vaikuttaa myös arjen elämiseen, se ei ole irrallinen osa turvallisuudentunnettamme. Huolet ja pelot kantavat mediassa, mutta myös positiivisten uutisten on saatava jalansijaa ihmisten mielissä. Tarvitsemme keskustelua, joka lisää luottamusta ihmisten välillä, keskustelua, jossa keskitytään ratkaisujen etsimiseen ja tulevaisuuden luomiseen, totesi Nerg.

– Toimivaa keskustelukulttuuria syntyy, kun kaikki osapuolet osallistuvat siihen tasavertaisesti ja eriäviä mielipiteitä kuunnellaan ja kunnioitetaan. Huolipuheeseen on vastattava faktoilla. Vastakkainasettelua emme tarvitse, painotti Aden. Räsänen vetosi poliittisiin vaikuttajiin.

– Erityisesti meidän poliitikkojen tulee osoittaa, että keskustelua voidaan käydä toista kunnioittaen. Tämä ei edellytä, että omia mielipiteitä tai vakaumusta tulee muuttaa. Syyttelyn sijaan tarvitsemme keskustelua ratkaisuista. Muun muassa tässä monet järjestöt tekevät hyvää työtä. Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa todetaan, että maahanmuuttajat vahvistavat Suomen innovaatiokykyä ja osaamista tuomalla oman kulttuurinsa vahvuuksia osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Hallitus kannustaa avoimeen keskusteluun maahanmuutosta, rasismia ei sallita. Edistämme suvaitsevaista ja ihmisarvoa kunnioittavaa kansallista keskustelukulttuuria, ohjelmassa todetaan.

– Perustuslakimme mukaan perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen kuuluu ensisijaisesti julkisessa vallassa oleville. Todellisuudessa oikeuksien edistämisvelvollisuus kuuluu meille kaikille. Jokainen on arjessa vastuussa tästä, todettiin neuvottelukunnan käymässä keskustelussa. Ihmisarvoisen keskustelukulttuurin edistäminen edellyttää, että hyviin etnisiin suhteisiin vaikutetaan laajasti. ETNO pyrkii edistämään myönteisiä asenteita eri väestöryhmien välillä ja vastustamaan vihapuhetta ja rasismia.

Ihmisarvoinen keskustelukulttuuri toteutuu, mikäli väestöryhmien välillä on myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Avoin keskustelukulttuuri osallistaa kaikkia eri näkemyksistä huolimatta ja lisää näin luottamuksen, yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa.

Kannustaakseen kaikkia mukaan ihmisarvoiseen keskusteluun ETNO käynnistää kampanjan sosiaalisessa mediassa: ”Käytä somessa tunnistetta #fiksukeskustelu – ota kantaa ja tuo esiin hyviä puheenvuoroja ja rakentavia tekoja!”

Etno_luokkakuva_edited

Lisätietoja: neuvottelukunnan pääsihteeri, ylitarkastaja Peter Kariuki, puh. 02951 50191, ja neuvottelukunnan asiantuntijasihteeri, tarkastaja Nina Suorsa, puh. 02951 50279, sähköposti: etno.om@om.fi<mailto:etno.om@om.fi

Tietoa etnisten suhteiden neuvottelukunnasta

http://oikeusministerio.fi/fi/index/ministerio/neuvottelu-jalautakunnat/etnistensuhteidenneuvottelukunta.html

Neuvottelukunnan kokoonpano

http://oikeusministerio.fi/fi/index/ministerio/neuvottelu-jalautakunnat/etnistensuhteidenneuvottelukunta/kokoonpano.html