Selvitysraportti syrjinnästä

Suomen somalialaisten liitto on tehnyt selvityksen Suomen somaleiden kokemasta syrjinnästä. Selvityksen tarkoituksena on kerätä tietoa syrjinnästä ja lisätä tietoutta. Selvitys on toteutettu osana Open Society Foundationsin rahoittamaa Syrjintätapausten kerääminen ja tietoisuuden luominen -hanketta (Collecting Discrimination Cases and Creating Awareness – Project).

Tieto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen kautta 14.10.2015-31.03.2016 välisenä aikana. Kyselyssä kävi ilmi että yli 80% vastaajista oli itse kokenut syrjintää etnisen taustansa vuoksi, ja lähes 80% oli nähnyt muita syrjittävän. Suurin osa syrjinnästä tapahtui yksityisten ihmisten ja epävirallisten tahojen puolelta, esimerkiksi naapureiden, työkavereiden tai tuntemattomien ihmisten taholta. Virallisten tahojen harjoittamaa syrjintää oli kohdattu vähemmän, mutta kyselyissä kävi ilmi mm. virkailijoiden syyllistyneen epäasialliseen käytökseen ja syrjintään.

Perjantaina 27.05.2016 liiton tiloissa järjestettiin lehdistötilaisuus selvitysraportin julkaisusta.

Voit lukea koko raportin tästä: Selvitysraportti  27.5.2016