Vanhempien infotilaisuudessa keskusteltiin erilaisista oppijoista

Vanhempien_info_15.8.16_Fotor

Suomen somalialaisten liitto järjesti yhteistyössä Itä-Vantaan somaliyhdistyksen kanssa maanantaina 15.8.2016 vanhempien infotilaisuuden koulutukseen liittyen. Paikalle kerääntyi kiinnostuneita vanhempia parisenkymmentä. Tilaisuuden tarkoituksena oli kertoa vanhemmille liittomme SORA -hankkeesta ja miten jokainen oppii omalla tavallaan. Tilaisuus tulkattiin somaliksi

Marian Ismail aloitti tilaisuuden kertomalla, että SORA –hanke perustettiin tukemaan syrjäytymisuhan alla olevia nuoria. Hankkeen kaksi työntekijää vastaavat siitä, että nuorille järjestetään mielekästä vapaa-ajan toimintaa, mutta tuetaan myös heidän työllistymistään ja opiskelujaan. Yksi keskeisimmistä ajatuksista on nuorten kansalaistietouden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. SORA –hankkeen tiedotuskanavina toimivat uutiskirje sekä Suomen somalialaisten liiton verkkosivut. Hanke on RAY:n rahoittama.

Jenni Kalilaisen osio erilaisista oppimistavoista sai aikaan paljon keskustelua. Jokainen oppii eri tavalla ja jokaisella on omat vahvuutensa. Oppimistapoja on kolme: näkö, kuulo, tunto. Tällöin kaikille ei sovi kirjasta pänttääminen, vaan jokaisen pitää etsiä itselle sopiva tapa oppia. Näkemällä oppiva voi tarvita esimerkiksi ajatuskarttoja avuksi oppimiseen, kun taas kuulemalla oppiva muistaa oppitunneilla puhutut asiat hyvin. Tuntemalla oppiva saattaa yhdistää opiskeltavia asioita vaikkapa kylmyyden tunteeseen tai hän tarvitsee jotakin konkreettista tekemistä oppiakseen.

Oppimisvaikeuksista puhuttaessa on tärkeintä muistaa se, ettei mikään ole este opintojen menestymiselle. Syy voi olla vaikkapa se, ettei itselle sopivaa tapaa opiskella ole vielä löytynyt. Syy voi löytyä myös esimerkiksi lukihäiriöstä tai keskittymisvaikeuksista. Tällöin nuorelle on annettava oikeanlaisia työkaluja oppia, kuten esimerkiksi enemmän aikaa.

Lopuksi Kalilainen antoi muutaman vinkin vanhemmille:

  1. Kuuntele nuorta
  2. Keskustele ongelmista
  3. Kysy miten koulussa menee
  4. Ole kärsivällinen
  5. Kaikessa ei tarvitse olla paras