Kielestä kiinni -koulutuksen haku aukeaa 1.9.2016

Syksyllä 2016 alkaa haku koulutukseen Kielestä kiinni: monikielinen opetus kotoutumisen, oppimisen ja identiteetin tukena (15 op). Koulutus on suunnattu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka toimivat opetus- tai ohjaustehtävissä. Koulutuksen tavoite on antaa pedagogisia tietoja ja taitoja erityisesti maahanmuuttajien oman äidinkielen opettajien ja omakielisten opettajien tarpeisiin sekä sellaisille maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka toimivat kotoutumiskoulutuksessa tai valmistavassa koulutuksessa ilman pedagogista pätevyyttä. Tavoitteena on ohjata opiskelijoita ymmärtämään suomalaista opetuskulttuuria ja kasvatusajattelua, antaa perustiedot kielitietoisesta opetuksesta ja kielididaktiikasta sekä tarjota työkaluja kotoutumisen tukemiseen.

Koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä, kestoltaan yhden lukukauden. Koulutukseen voidaan valita 30 henkilöä/lukukausi.  Koulutus koostuu kolmesta moduulista, joihin liittyy viikonloppuisin (perjantai-iltapäivä + lauantai) järjestettävää lähiopetusta sekä etätehtäviä. Mahdollisuuksien mukaan opiskelijat tekevät tutustumiskäyntejä eri oppilaitoksiin ja/tai toteuttavat kehittämisprojektin omassa työssään.

Opetus on opiskelijoille maksutonta. Hakuaika alkaa 1.9.2016 ja päättyy 28.9.2016 klo 15:30.

Hakulomake ja lisätietoja koulutuksesta osoitteessa:
http://www.uta.fi/edu/kuulumisia