Tools for Youth Exchanges -koulutus Irlannissa

SORA-hankkeen työntekijä Jenni osallistui viikolla 41 Erasmus+ Youth in Actionin ja CIMO:n rahoittamaan ja järjestämään koulutukseen Irlannissa. Kurssin aiheena oli nuorisotyön työkalut ja metodit ja näiden työkalujen soveltaminen nimenomaan kansainvälisissä nuorisovaihdoissa. Koulutukseen osallistui 27 osanottajaa 14 eri maasta, ja mukana oli sekä uusia toimijoita että jo kokeneempia tekijöitä.

Koulutukseen osallistui 27 ihmistä 14 eri maasta.

Kansainväliset nuorisovaihdot ovat Erasmus+-rahoitteisia nuorten ja järjestöjen yhdessä suunnittelemia ja toteutettuja projekteja, joissa kaksi tai useampi nuorisoryhmä eri maista kohtaavat. Nuorisovaihtojen aikana voidaan käsitellä moninaisia aiheita, aina eri kulttuurien yhtenäisyyksistä polttaviin yhteiskunnallisiin aiheisiin. Ohjelman tarkoituksena on parantaa nuorten tietoutta EU:sta, lisätä liikkuvuutta eri Euroopan maiden välillä sekä kohdata nuoria muista kulttuureista. Tämän vuoden teemoihin kuuluu mm. eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen monikulttuurisessa Euroopassa.

”Koulutuksesta oli todella paljon hyötyä sekä kansainvälisen toiminnan suunnittelussa ja uusien mahdollisuuksien kartoittamisessa, että liiton kotimaassa tapahtuvan nuorisotoiminnan kehittämisessä”, sanoo Jenni. Kurssilla opittujen työkalujen myötä liiton nuorisotoimintaa voidaan kehittää yhä paremmaksi. Yksi kurssin pääteemoista olikin nuorten osallistumisen tärkeys toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. ”Kurssin aikana jo aiemmin hauduttelema ajatukseni nuorten osallistumisen tärkeydestä vain korostui. Meidänkin toiminnassa on jo mukana aktiivisia ja osaavia nuoria, on hyvin tärkeää antaa heille mahdollisuus näyttää oma osaamisensa. Lisäksi osallistavien ja hyvin suunniteltujen työkalujen myötä voidaan käsitellä vaikeitakin asioita, ja nuoret oppivat koko prosessin aikana mielettömän paljon uusia taitoja!”

viikon ohjelma

Viikkoon mahtui paljon monipuolista ohjelmaa

Kansainvälisen nuoristoiminnan tavoitteena on antaa nuorille lisää mahdollisuuksia oppia uusia taitoja ja kohdata muita nuoria jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista. Esimerkiksi nuorisovaihdon aikana yrittäjyydestä kiinnostuneet nuoret voivat oppia toisiltaan hyödyllisiä taitoja ja kehitellä yhdessä uusia yritysideoita. Vaihdon aikana syntyneet uudet ideat paitsi hyödyttävät nuoria, myös esitellään vaihdon jälkeen laajemmin jolloin ideat voivat hyödyttää nuorten omaa yhteisöä. Lisäksi nuoret saavat konkreettisen todistuksen uudesta kansainvälisestä osaamisestaan Youthpass-todistuksen muodossa.

”Ehdottomasti olen kiinnostunut lähtemään mukaan suunnittelemaan jotain kiinnostavaa projektia nuorten kanssa! Näissä projekteissa nuorten ääni pääsee selkeästi esille, jolloin nuoret pystyvät vaikuttamaan yhteiskuntaan juuri heidän haluamallaan tavalla”

todistus

Jenni Youthpass-todistuksen kanssa