Vuosittainen puheenjohtajien tapaaminen 2.12.2016

PJ-tapaaminen

Suomen somalialaisten liitto kutsui tänäkin vuonna liiton jäsenjärjestöjen puheenjohtajat yhteiseen tapaamiseen viime viikon perjantaina 2.12.2016. Tapaaminen järjestettiin Helsingissä ja paikalle saapui vieraita ympäri Suomen.

Paljon keskustelua syntyi somalialaisyhteisön tilanteesta sekä yhteisön ajankohtaisesti tärkeistä vaikuttamistyön ja edunvalvonnan kysymyksistä. Liiton ja jäsenyhdistysten yhteistyön ja tiedonvaihdon tiivistäminen koettiin tärkeäksi ja ajankohtaiseksi kehitysaiheeksi. Lisäksi kuultiin yhdistysten viime vuoden toiminnoista ja aikaansaannoksista.