30 järjestöä ja toimijaa esittää: Kestävän kehityksen kasvatuksen suunnittelu vaatii laajempaa yhteistyötä

Suomen somalialaisten liitto on 30 muun koulutuksen ja kasvatuksen parissa työskentelevän järjestön ja toimijan kanssa allekirjoittamassa kirjettä opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.). Kirjeessä vaaditaan kaikkia toimijoita osallistavaa vuoropuhelua, jotta kansallisen kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen suunnitelma voisi sitouttaa koko Suomen kestävän kehityksen toteuttamiseen.

Erilaista kasvatusta toteuttavien tahojen yhteistyötä tarvitaan globaalilla, EU:n ja kansallisella tasolla, jotta kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan määräaikaan (2030 -vuoteen) mennessä. Järjestökentällä on nähty myönteisenä Suomen alustavat toimet kestävän kehityksen kasvatuksen kansallisen suunnitelman valmistelut, mutta eri toimijoiden yhteistyötä tarvitaan.

Kestävän kehityksen kasvatus ja koulutus on keskeinen työkalu koko Suomen sitoutumisessa kestävän kehityksen toteuttamiseen, sillä se koskettaa välittömästi tai välillisesti kaikkien tavoitteiden toteuttamista. Kirjeen allekirjoittaneet tahot ovat valmiita osallistumaan täysipainoisesti omalta osaltaan valmistelutyöhön.

Kirje opetusministeri Grahn-Laasoselle