Kannanotto: Somalijärjestöjen tukien pois pyyhkiminen

Helsingin Sanomien uutinen ”Ministeri Lindströmin erityisavustaja yritti pyyhkiä somalijärjestöiltä tuet – TEM:n johto piti tekoa pöyristyttävänä” aiheutti paljon keskustelua ja median yhteydenottoja Suomen somalialaisten liittoon.

Uutisen mukaan Ministeri Lindströmin entinen erityisavustaja pyrki poistamaan avustukset kotouttamistoiminnasta pois. Avustuksilla rahoitetaan hankkeita mm. maahanmuuttajalasten, -nuorten ja -äitien kotouttamistoimintaan. Myös Suomen somalialaisten liitolla on parhaillaan TEM:n rahoittama kotouttamishanke, jonka avulla voidaan järjestää somalinkielisiä työllistymistä tukevia koulutuksia ja työpajoja ympäri Suomea.

Kolmannen sektorin toteuttamalla kotoutumistyöllä on Suomessa vankka asema yhdenvertaisen kotoutumisen tukemisessa. Avustuskäsittely Suomessa perustuu virkamiesten puolueettomaan hankehakemuksien arviointiin, eikä avustuskäsittelyä pidä politisoida. Avustushakemuksia tulee arvioida yhdenvertaisesti perustuen avoimissa hauissa määriteltyihin kriteereihin, eikä poliittiseen ideologiaan.

Tuomitsemme tällaisen laajamittaisen poliittisen ohjauksen ja katsomme sen olevan syrjintää ja yhdenvertaisuuden rikkomista, sillä erityisavustajilla ei ole päätäntävaltaa poliittisessa päätöksentekohierarkiassa. Poliittinen ohjaus ei voi ulottua yksittäisiin avustuspäätöksiin ja väestöryhmiin asti. Suomen hallinnon tulisi olla lahjomatonta. Näin ollen tulkitsemme käsillä olevan ongelman erittäin vakavaksi asiaksi. Pyydämme Suomen hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimiin tällaisen rasistisen toiminnan kitkemiseksi.

Helsingissä 26.6.2017

Lisätietoja:
Arshe Said
puheenjohtaja
+358 44 344 9175
somaliliitto@somaliliitto.fi
Suomen somalialaisten liitto ry