Valmiina töihin! -hanke päättyy

”Hankkeen aikana saavutettiin oikea kohderyhmä ja saimme tietoa perille. Kokonaisuutena onnistunut projekti.”, toteaa Hamda Muhumud, Valmiina töihin! -hankkeen projektikoordinaattori.

Vuoden vaihteessa päättyy työllistymistyöpajojen koulutushanke. Valmiina töihin! -hankkeen puitteissa koulutettiin eri maahanmuuttajajärjestöjen edustajia tarjoamaan työllistymistyöpajoja järjestön toiminta-alueella asuville työikäisille maahanmuuttajille. Tavoitteena oli tukea erityisesti omakielistä tukea tarvitsevia ja vasta Suomeen saapuneita somalialaistaustaisia, mutta parantaa myös muiden somalialaistaustaisten työllistymismahdollisuuksia.

Vuoden aikana järjestettiin 4 koulutusta Suomen somalialaisten liitolla. Osallistujat veivät oppimansa työllisyyteen, koulutukseen ja työnhakemiseen liittyvät taitonsa omaan järjestöön ja järjestivät työllistymistyöpajoja 35 kappaletta vuoden aikana.

”Opin itse myös paljon projektin aikana. Muun muassa sen mitä asioita maahanmuuttajataustaiset oikeasti kaipaavat työnhaussa. Oli hienoa auttaa heitä tämän projektin myötä.”, Muhumud miettii.

Lisäkoulutuksia kotiäideille

Koulutukset olivat niin suosittuja, että Muhumud järjesti lisäkoulutuksia erityisesti kotiäideille suunnaten. Lisäkoulutuksissa kävi runsaasti somaliäitejä opiskelemassa työnhakemista ja CV:n tekemistä.

”Kotiäideille suunnatuille koulutuksille on selvästi tarvetta jatkossakin. Naiset olivat todella innostuneita ja motivoituneita oppimaan.” kertoo Muhumud.

Lisäkoulutuksia ehdittiin järjestää syksyllä 5 kappaletta.

Mitä seuraavaksi?

Tällä hetkellä Muhumud työstää hankkeen loppuraporttia. Ajatuksissa on koota koulutusten sisällöstä työllistymiseen liittyvää opasta maahanmuuttajille.

Suomen somalialaisten liitto on kiinnostunut jatkamaan työllistymistoimintaa jatkossakin ja selvitys työ on meneillään jatkon suhteen.