Hiil Hooyo – Neuvola maailmalle

”Somalia ja Afrikan sarvi ovat maailman vaarallisimpia alueita synnyttää. Äitien asemaa ja terveyttä voidaan kuitenkin parantaa kehittämällä odottaville ja synnyttäneille suunnattuja terveyspalveluita ja niiden laatua.” kerrotaan Suomen somaliaverkoston verkkosivuilla.

Suomen somaliaverkosto toteuttaa yhteistyössä muiden Suomalaisten ja paikallisten kansalaisjärjestöjen, kahden Suomalaisen ammattikorkeakoulun ja kolmen paikallisen yliopiston kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää äitiys- ja lapsikuolleisuutta Somaliassa.

Hankkeen tarkoitus on edistää ihmisoikeuksia ja parantaa naisten äitiysterveyttä ja vammaisten pääsyä terveydenhoitoon. Unicefin arvion mukaan Somalimaassa ja Puntmaassa noin 60 prosenttia äideistä synnyttää ilman koulutettua apua.

Yhteistyötä ja vammaisnäkökulma

Hiil Hooyo -hankkeen tarkoitus on myös lisätä terveydenhoidon työntekijöiden ammattitaitoa neuvolatyöstä. Opintokokonaisuuksiin kuuluu muun muassa diagnostiikan, hätätilanteiden, ehkäisyn ja perhesuunnittelun sekä äitiysterveyden kokonaisuuksia. Myös neuvolakortin käyttöön ottoa testataan raskauden seurannassa.

Suomen somaliaverkoston verkkosivuilla kerrotaan, että vammaisnäkökulmaa tuodaan hankkeessa esiin kaikessa koulutuksessa ja tiedottamisessa ja tavoitteena on, että terveydenhuollon ammattilaiset saisivat lisää tietoa vammaisten henkilöiden kohtaamisesta ja etenkin vammaisten äitien tukemisesta.

Ole mukana tukemassa

Voit olla mukana tukemassa Hiil Hooyo – Neuvola maailmalle -hanketta.

Klikkaa tästä ja auta neuvola maailmalle!

Seuraa Suomen somaliaverkoston twiittailua aiheesta.


Lähde: Suomen somaliaverkosto ja Suomen somaliaverkoston YouTube