Somalian tilanne on pysynyt epävakaana

Maahanmuuttovirasto (Migri) päivitti Somalian, Afganistanin ja Irakin turvallisuusarviot. Maanantaina lähetetyssä lehdistötiedotteessa virasto kertoi Somalian tilanteen pysyneen epävakaana.

”Somalian yleiset turvallisuusolosuhteet ovat pysyneet epävakaina, ja maa on kärsinyt vakavasta kuivuudesta ja humanitaarisesta kriisistä. Kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä 1 062 000 ihmistä on joutunut siirtymään maan sisäisesti, ja yleisin syy siirtymiseen on ollut kuivuus.” todetaan Migrin arviossa.

Kuva on kesältä 2017 Mogadishun rannalta.

Humanitaarinen kriisi syvenee

Tilannekatsauksessa kerrotaan, että puolet maan väestöstä on riipuvaisia humanitaarisesta avusta ja kuivuus on tuhonnut 60 % karjasta, mikä vaikeuttaa merkittävästi väestön toimeentuloa. Akuutti aliravitsemus on kriittisellä tasolla ja ruokaturvatilanteen heikentyminen entisestään on todennäköistä. Sademäärät ovat jääneet keskimääräistä alhaisemmiksi kolmena peräkkäisenä sadekautena eikä parhaillaan meneillään olevan sadekauden ensimmäinen kuukausi ole herättänyt toivoa humanitaarisen tilanteen kohenemisesta lähitulevaisuudessa.

Toipuminen nykyisistä kuivuusolosuhteista ja kuivuuden aiheuttamista vahingoista elinkeinoille vaatii useita normaaleja sadekausia. Pitkittynyt yhtäjaksoinen kuivuus estää normaalin elinkeinotoiminnan elpymisen.

”Humanitaarisille avustusjärjestöille Somalia on vaarallinen ja haastava toimintaympäristö ja aseellinen konflikti pahentavat humanitaarista kriisiä entisestään.” todetaan Migrin tilannekatsauksessa.

Aseellisten toimijoiden luomat pääsyrajoitteet vaikeuttavat humanitaaristen toimijoiden pääsyä monille alueille Etelä- ja Keski-Somaliassa. Al-Shabaab estää humanitaaristen toimijoiden pääsyn kontrolloimilleen alueille.

Al-Shabaab on suuri uhka Somalian etelä- ja keskiosissa

Somalian pääkaupungissa Mogadishussa turvallisuustilanne on epävakaa ja siellä tapahtuu myös siviiliuhreja vaativia iskuja. Al-Shabaab on edelleen keskeinen uhka Somalian hallinnolle ja järjestö kykenee vaarantamaan positiivisen kehityksen ja mitä tähän mennessä on saavutettu liitovaltion ja osavaltioiden välisen yhteistyön saralla. Al-Shabaab on jatkanut vakavia hyökkäyksiä (208 hyökkäystä Ramadanin aikana ja sen jälkeen) hallitusta tukevia joukkoja sekä siviilejä vastaan Somalian eri osissa ja etenkin pääkaupungissa Mogadishussa.

”On perusteltua olettaa että järjestön vastuulla on muitakin iskuja kuin ne, jotka se on virallisesti ottanut nimiinsä.” kerrotaan Migrin julkaisemassa Somalian turvallisuusarviossa.

Turvallisuusarvion mukaan Somalian konfliktin aiheuttamista siviilitappioista on vaikeaa saada luotettavaa tietoa. Maassa ei ole siviilikuolemista ja loukkaantuneista raportoivaa järjestelemällistä seurantaa. YK:n joulukuussa 2017 julkaiseman raportin mukaan Somalian konfliktin seurauksena maassa aiheutui 1.1.2016 – 14.10.2017 välisenä aikana kaikkiaan 4585 siviiliuhria, joista 2078 oli menehtynyttä ja 2507 haavoittunutta. Useimmista siviiliuhreista on ollut vastuussa al-Shabaab. YK:n mukaan siviiliuhreja ovat aiheuttaneet myös muut Somaliassa toimivat aseelliset ryhmät.

Yhdysvaltain ulkoministeriön ilmoituksen mukaan Somalian turvalisuustilanne on erittäin epävakaa ja uhka maassa olevia amerikkalaisia vastaan on kriittinen, joten se kehotti marraskuun alussa kaikkia kansalaisiaan, joiden läsnäolo ei ole välttämätöntä, poistumaan Mogadishusta välittömästi.

Puntmaan alueella toimii lisäksi al-Shabaabista irtaantunut ja ISISille uskollisuutta vannova ryhmä, kerrotaan turvallisuusarviossa. Se on tehnyt yksittäisiä iskuja ja sillä on ollut joitain yhteenottoja alueen turvallisuusjoukkojen kanssa.

Kuva on kesältä 2017 Mogadishusta.

Sisäisen paon soveltaminen Somaliassa

”Jokaisen hakijan kohdalla tehdään yksilöllinen harkinta ja arvioidaan, onko hänellä mahdollista hakeutua asumaan muualle kotimaahansa.” kerrotaan Migrin lehdistötiedotteessa.

Elinolosuhteet Somalian IDP-leireillä (maansisäisten evakkojen leirit) ovat vaikeat. Leireillä on puutetta riittävästä ravinnosta, puhtaasta juomavedestä, suojasta ja terveydenhuollosta. Humanitaarisen avun saatavuus on rajallista IDP-leireilläkin. Humanitaaristen avustusjärjestöjen resurssit ovat riittämättömät avun tarpeessa olevien määrään nähden, eivätkä kaikkien leireillä majoittuvien perustarpeet täyty.

Migrin mukaan tilanne maan pääkaupungissa ei ole niin vakava, että kaikille Mogadishusta kotoisin oleville henkilöille tulisi antaa turvapaikka pelkästään kotipaikan perusteella. Samansuuntaisesti on Migrin mukaan arvioinut myös Euroopan ihmistuomioistuin ja kotimaiset hallinto-oikeudet.

Suurin maan sisäisen paon kohde on Mogadishu, mutta yksintulleiden alaikäisten hakijoiden, vailla turvaverkkoa olevien yksinäisten naisten tai vailla työkykyistä elättäjää olevien perheiden ei kuitenkaan edellytetä pakenevan maan sisäisesti. Sisäistä pakoa ei myöskään sovelleta, jos on todennäköistä, että hakija joutuisi palatessaan asettumaan IDP-leiriin asumaan.