Kannanotto Migrin turvallisuusarvioon Somaliasta

Migrin maanantaina julkaisemassa lehdistötiedotteessa se kertoo päivittäneensä turvallisuusarviota Somalian osalta.

Arviossaan Migri kertoo Mogadishun sekä Keski- ja Etelä-Somalian turvallisuustilanteen olevan epävakaa. Lisäksi se kertoo maan kärsineen vakavasta kuivuudesta ja humanitaarisesta kriisistä.

Tilannekatsauksessa kerrotaan, että puolet maan väestöstä on riippuvaisia humanitaarisesta avusta ja kuivuus on tuhonnut 60 % karjasta, mikä vaikeuttaa merkittävästi väestön toimeentuloa.

Suomen somalialaisten liiton omien tietojen mukaan tilanne maassa on erittäin huono eikä ruokaturvatilanteen paranemiselle ole takeita sateiden pysyessä vähäisinä.

Turvallisuustilanne epävakaa

Migri arvioi, että Somalian pääkaupungissa Mogadishussa turvallisuustilanne on epävakaa ja siellä tapahtuu myös siviiliuhreja vaativia iskuja. Al-Shabaab on jatkanut vakavia hyökkäyksiä hallitusta tukevia joukkoja sekä siviilejä vastaan Somalian eri osissa ja etenkin pääkaupungissa Mogadishussa.

Tiedoista huolimatta Migri toteaa, että jokaisen kohdalla tehdään yksilöllinen harkinta ja arvioidaan voisiko henkilö hakeutua asumaan muualle kotimaassaan, eikä kotipaikka ole tae turvapaikasta. Kuitenkin Migrin arviossa todetaan myös, että maansisäisten evakkojen leiriolosuhteet ovat vaikeat eikä humanitaarinen apu saavuta kaikkia leirejä, jolloin niissäkin kärsitään humanitaarisesta kriisistä. Lisäksi huonoimmat olosuhteet ovat juurikin Etelä- ja Keski-Somaliassa.

Ulkoministeriö on päivittänyt matkustustiedotteensa Somaliaan ja sen mukaan kaikkea matkustamista maahan tulisi välttää. Ulkoministeriön mukaan tilanne Somaliassa on vaarallinen ja matkustamista tulisi välttää myös aikaisemmin turvallisena pidettyyn Somalimaahan.

Ymmärrämme, että nykyisen maahanmuuttopolitiikan myötä viranomaistahoihin kohdistuu paineita. Toivomme kuitenkin, ettei unohdettaisi, että prosessin ytimessä on hätää kärsivä ihminen.

Jotta vältyttäisiin ihmisoikeusloukkauksilta, joihin virheelliset päätökset ja palautukset johtaisivat, viittaamme vuonna 2012 antamaamme lausuntoon ja vetoamme, ettei Suomeen saapuneita turvapaikanhakijoita ryhdytä palauttamaan Somaliaan.

Helsingissä 20.12.2017

Lisätietoja:

Arshe Said
puheenjohtaja
Suomen somalialaisten liitto
somaliliitto@somaliliitto.fi