Kehitysyhteistyötä Somaliassa 2017

Opiskelijoita Mogadishussa 2017.

Kepa – kehitysyhteistyön kattojärjestö on havainnollistanut kattavaan visualisointiin ulkoministeriön viime vuonna myöntämästä hanke- ja ohjelmatuesta järjestöjen toimintamaat ja toimintasektoritUlkoministeriö myönsi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön ja globaalikasvatukseen viime vuonna 65 miljoonaa euroa.

Kehitysyhteistyön teemat ovat selkeästi terveydellisiin ja ihmisoikeuksiin painottuvia Somaliassa. Somaliassa suurin toimija on Kirkon ulkomaanapu, joka tukee Somalian maaohjelmaa. Suomen Punainen Risti tukee Somalian Punaisen Puolikuun klinikoita pääpainonaan ennaltaehkäisevä yhteisöterveystyö erityisesti naisten ja lasten hyvinvoinnissa. Pelastakaa lapset kartoittaa lastensuojelujärjestelmiä ja vahvistaa lasten – erityisesti tyttöjen – osallisuutta sekä tekee vaikuttamistyötä lapsilähtöisemmän sosiaaliturvapolitiikan puolesta. Tuberkuloosia vastaan Somaliassa taistelee Lääkärin sosiaalinen vastuu. Suomen Somalia-verkosto tekee kehitystyötä korkean äitikuolleisuuden ehkäisemiseksi mm. viemällä neuvolaa maailmalle.

”Ulkoministeriö myönsi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön ja globaalikasvatukseen viime vuonna 65 miljoonaa euroa.”

Lisäksi on monia muita hankkeita mm. yleisradiotoiminnan kehittämiseen, ammatillisen koulutuksen laatuun, kuivuusalueilla elävien vammaisten toimeentuloon ja äitiys- ja seksuaaliterveyteen liittyviä hankkeita.

Kepa huomauttaa sivullaan, että visualisointia tarkastellessa on hyvä muistaa, että ulkoministeriö ei ole järjestöjen ainoa rahoittaja eikä kehitysyhteistyö järjestöjen ainoa toimintamuoto. Luvuissa ei näy järjestöjen merkittävä omarahoitus kehitysyhteistyöhön. Sivuilta puuttuvat esimerkiksi EU-rahoitusta saavat hankkeet, Suomessa tehtävä globaalikasvatus sekä monet yksittäisten kummien avulla toimivat järjestöt.

Lisäinfoa:

Tästä pääset Kepan visualisointiin katsomaan lisää. Sivulta löydät myös linkit kunkin kehitysyhteistyötä tekevän järjestön sivuille lukemaan tarkemmin kaikista meneillään olevista hankkeista ja voit hakea teemoittain kehitysyhteistyötä tekeviä järjestöjä.

Tästä voit katsoa tutkimustietoa Somaliasta, suomensomalialaisista sekä ihmisoikeuksista. Suomen somalialaisten liitto tekee myös aktiivista vaikuttamistyötä suomensomalialaisten oikeuksien puolesta.