Kiitos kaikesta!

Suomen somalialaisten liiton uusi valtuusto valitaan 12. toukokuuta 2018. Vaaleissa valitaan 25 valtuuston jäsentä vuosille 2018 – 2020 ja valtuuston puheenjohtaja. Sen jälkeen valtuusto valitsee keskuudestaan 7 henkilöä liiton uudeksi hallitukseksi.

Itse olen tullut ensimmäisen kerran 2012 liiton hallituksen puheenjohtajaksi. Minut on valittu uudelleen kolme kertaa puheenjohtajaksi. Olen päättänyt että, en asetu ehdokkaaksi tällä kertaa.

Minulla on ollut ilo ja kunnia palvella Suomen somaliyhteisöä ja koko Suomen yhteisöä edistämällä kotoutumista ja monikulttuurisuutta. Yhteistyössä hallituksen ja valtuuston kanssa olen saanut olla mukana rakentamassa vahvaa kansalaisjärjestöä, jolla on selkeät hallinto- ja talousperiaatteet. Puheenjohtajakauteni aikana liitolla on ollut voimakas talouskasvu, joka on mahdollistanut nuorten rekrytoinnin toimintaan mukaan.

Haluan sydämestäni kiittää liiton jäseniä ja kaikkia yhteistyökumppaneita heidän tuestaan ja hienosta yhteistyöstä viimeisten kuuden vuoden aikana. Haluna erityisesti kiittää liiton hallituksen jäseniä ja työntekijöitä heidän erinomaisesta työstään.

Toivotan Suomen somalialaisten liitolle menestystä!

Arshe Said

Arshe Said, Aalto-yliopiston tutkija, Suomen somalialaisten liiton puheenjohtaja.


Blogissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen somalialaisten liiton virallista linjaa.