Onko ”maahanmuuttaja” monille kirosana?

On syntynyt Suomessa, Suomi on ainoa kansalaisuus, käynyt päiväkodin ja koulun täällä, puhuu kantaväestön kieltä äidinkielenään, osaa parhaiten Suomen kulttuuria ja yhteiskuntaa, eikä mahdollisesti koskaan käynyt vanhempiensa kotimaassa, mutta silti häntä kutsutaan maahanmuuttajaksi.  Mistä hän on muuttanut Suomeen? Ovatko “maahanmuuttaja” ja ”maahanmuuttajataustainen” sanat sitten synonyymejä, joita voi käyttää ei kantaväestön näköisille? Miksi yhteiskunta maksaa paljon rahaa kotoutumiseen, jos on melkein mahdoton tulla suomalaiseksi ja olla osa tätä yhteiskuntaa?

Monet tässä tilanteessa olevat kokevat, että heiltä riistetään perustuslaissa annetut oikeudet olla maan kansalainen ja vielä masentaa, kun heitä ohjataan äsken Suomeen saapuneille tarkoitettuihin palveluihin. Monet kokevat tulleensa loukatuiksi, kun heitä kutsutaan maahanmuuttajiksi. Tämän ongelman ratkaisemiseksi pitää käydä rehellistä ja rakentavaa keskustelua, jossa määrätään, kuka on maahanmuuttaja, kenelle voi tätä termiä käyttää, milloin se mahdollisesti loppuu ja mitkä kritteerit pitää täyttää.

Jama Ismail, Suomen somalialaisten liiton järjestökoordinaattori.


Blogissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen somalialaisten liiton virallista linjaa.