Vuoden 2019 suunnittelut käynnissä

Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa rakennetaan liitossa kovalla tohinalla. Liiton uusi hallitus ja työntekijät ovat motivoituneita kehittämään toimintaa entistä enemmän avoimemmaksi ja lähestyttävämmäksi.

Liiton pyrkimyksenä on helpottaa somalialaistaustaisia kotoutumaan Suomeen ja sen edistämiseksi järjestämme paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja neuvontaa.

Naisille ja miehille järjestetään liikunnallisia vapaa-ajanviettotapoja mm. jäsenjärjestöjen toiminnan kautta. Liiton tiloissa aloittaa lukupiiri ja naisten ompelukerho. Erilaisia kursseja järjestämme ensi vuonna pitkin vuotta, aikaisempina vuosina suosittuja ovat olleet mm. kielikurssit ja hygieniapassikurssit.

Liiton neuvontapalvelu jatkaa toimintaansa, mutta sen toimintoja selkeytetään ja mahdollistetaan myös verkon kautta saatava apu. Jäsenpalveluja kehitetään ensi vuonna radikaalisti ja jäsenjärjestöjen ohjausta tehostetaan.

“Meillä on selkeä päämäärä: kehitetään liiton ja jäsenjärjestöjen yhteistyötä, kommunikointia ja osaamista, jotta palvelisimme yhdessä ja parhaalla tavalla yhteisöä.“, järjestökoordinaattori Jama Ismail kertoo.

Uusia tuulia nuorten toimintoihin

SORA -hankkeelle jätetään hyvästit vuoden lopussa, kun hanke päättyy. Sille on kuitenkin suunnitteilla jatkoa toisen hankkeen puitteissa, sillä nuorten vapaa-ajan-, koulutukseen ja työllistymiseen liittyville toiminnoille on kysyntää ja tarvetta nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

Loppuvuoden aikana järjestetään nuorille paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia pohtia tulevaisuuden suunnitelmiaan. IT -kurssilta voi saada potkua toimisto-ohjelmien käyttöön tai intoa koodaamisen opiskeluun. Vierailulla pelifirmaan sai ainutlaatuisen näköalapaikan paljon työllistävälle alalle. Nuorten omassa tilassa huvitellaan karaoken, lautapelien ja nuoria kiinnostavien vapaa-ajanharrasteiden parissa.

“Nuorten kanssa olisi mahtavaa jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä. Seuraavassa hankkeessa keskitymme peruskoulun jälkeiseen tärkeään nivelvaiheeseen nuorten elämässä, tarjoten nuorille paljon eri mahdollisuuksia tulevaisuutta varten“, totesi SORA -hankkeen projektikoordinaattori Jenni Juvonen uuden hankkeen suunnittelun lomasta.

Liitto vaikuttaa valtakunnallisesti

Seuraamme lainsäädäntöhankkeita, viranomaiskäytäntöjen muutoksia ja uusia aloitteita viranomaistoiminnassa säännöllisesti sekä osallistumme eri neuvottelukuntiinvarmistaaksemme suomensomalialaisten etujen toteutumisen.

Edunvalvonnan laadun varmistamiseksi tulemme ensi vuonna tehostamaan seuranta- ja palautekäytäntöjämme. Liiton puheenjohtajan Mohamed Ali Jaman mukaan edunvalvonta tuo liitolle ison vastuun ja sen vuoksi seurantakäytäntöjen tarkastelu ajoittain on tärkeää. Pääsimme mukaan tänä vuonna Kuntoutussäätiön ARTSI -toimintaan,jossa saamme mentorointia ja ulkopuolisen näkökulman seuranta- ja palautekäytännöistämme. Kehitystyö jatkuu ensi vuonna ja mm. jäsenpalveluiden seurantaan on tulossa suuriakin muutoksia.

Opiskelijoita Mogadishussa 2017.

Kansainvälinen yhteistyö jatkuu

Pyrimme ensi vuonna yhteistyön vahvistamiseen Euroopan somalialaisyhteisöjen kanssa. Tavoitteenamme on yhteisten ongelmien tunnistaminen ja ratkaisujen löytäminen. Yhteisiä teemoja ovat esimerkiksi syrjäytyminen, rasismi ja somalialaisen diasporan identiteetti.

Liitto tekee myös yhteistyötä muiden pohjoismaiden kattojärjestöjen kanssa. Kehitämme yhdessä Nordic Somali Federationin toimintaa ja toimimme sillanrakentajina pohjoismaiden ja Somalian välillä. Vuoden 2017 Mogadishun matkan yhteistyö jatkuu edelleen.

Somalialainen kulttuuri tunnetummaksi

Vuoden 2019 yksi pääteemoista on somalialaisen kulttuurin tunnettuuden lisääminen. Suunnitelmissa on järjestää mm. pysyväisnäyttely somalialaisista kulttuuriesineistä liiton tiloihin ja organisoida somalialaiseen kulttuuriin liittyviä tapahtumia.

”Kantaväestön ja suomensomalialaisten välisen kuilun kaventaminen on hyvin tärkeää kotoutumisen edistämiseksi. Somalialaiseen kulttuuriin kuuluu paljon perinteitä, joiden tunnetummaksi tekeminen on palkitsevaa.”, kertoo tiedottaja Kati Ruohonen.

 Tiedossa on jälleen hieno vuosi, vaikka katseet pitääkin vielä kohdistaa mm. loppuvuoden tapahtumajärjestelyihin ja varainhankintaan. Tiedossa on ainakin nuorille suunnattua vapaa-ajantoimintaa, CV -työpajaa ja vuosittainen jäsenjärjestöjen puheenjohtajien tapaaminen Järjestöseminaarin yhteydessä.