Suomen kielen koulutusta ilmaiseksi

Itä-Karjalan Kansanopisto Punkaharjulla järjestää opiskeluvalmiuksia ja suomen kielen taitoa parantavan Suomen kieltä eteenpäin -koulutuksen.

Koulutuksen pääpaino on suomen kielen opiskelussa. Opetukseen sisältyy Yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä maksutta (perus- tai keskitaso). Lisäksi koulutuksessa tutustutaan ja harjoitellaan opiskelu- ja työelämävalmiuksia ja arjen hallintataitoja. Valinnaisina aineina voi opiskella esimerkiksi matematiikkaa ja englantia. Opintoihin sisältyy myös hätäensiapu- ja hygieniaosaamiskurssit ilmaiseksi.

Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry kattaa maahanmuuttajanuorten opiskelukustannukset saamallaan Opetushallituksen avustuksella. Opetus, asuminen ja kolme ruokaa ovat koulupäivinä ilmaisia opiskelijoille.

“Meillä on paljon somalitaustaisia opiskelijoita, jotka asuvat opiston tarjoamissa asunnoissa. Meillä on myös vapaa-ajantoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia.” kertoo Kansanopiston rehtori Maija Tenojoki.

Koulutus on suunnattu peruskoulun tai lisäopetuksen päättäneille tai päättämisvaiheessa oleville alle 20-vuotiaille nuorille. Koulutukseen voi hakea myös henkilöt, jotka ovat ylittäneet oppivelvollisuusiän ja joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa ja 20-29 -vuotiaat vailla toisen asteen koulutusta olevat maahanmuuttajanuoret.  

Itä-Karjalan Kansanopisto
Itä-Karjalan Kansanopisto

Miten hakea mukaan?

Hakuprosessi on jatkuva ja joustava. Koulutukseen voi hakea mukaan opiston hakulomakkeella, joita löytyy Suomen somalialaisten liiton toimistolta Neuvontapalvelusta. Järjestökoordinaattorimme auttaa mielellään hakemuksen täyttämisessä ja lähettämisessä.

Kevät lukukausi alkaa 7.1.2019 klo 13. Opiskelun voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana.

Itä-Karjalan Kansanopiston henkilökunta avustaa esimerkiksi asunnon hakemisessa, jos koko perhe haluaa tulla mukaan kun esimerkiksi vanhemmat opiskelevat opistolla.

“Punkaharjulla on hyvät palvelut ja edullinen vuokrataso. Vanhemmat voivat ottaa myös lapset mukaan ja viedä heidät myös kouluun tai päiväkotiin siksi aikaa kun vanhemmat ovat opiskelemassa.” Tenojoki kertoo.

Ota yhteyttä

Jos sinua kiinnostaa suomen kielen opiskelu, ota yhteyttä järjestökoordinaattoriimme Jama Ismailiin jama.ismail@somaliliitto.fi tai 050 522 5867.