Arviointikäytäntöjä suunnittelemassa

Somaliliitolla on käynnissä arvioinnin teemavuosi, jonka aikana uudistetaan seuranta- ja palautekäytäntöjä. Kuntoutussäätiön ARTSI -toiminnan avulla olemme tekemässä toiminnastamme entistä vaikuttavampaa.


Viimeisin tapaaminen Kuntoutussäätiön edustajien kanssa käytiin alkusyksystä ja paljon on tapahtunut sen jälkeen. Olemme kehittäneet seurantataulukoitamme ja -käytäntöjämme digitoimalla paperisia lomakkeita. ARTSI -toiminta on kehittänyt hyviä valmiita lomakepohjia, joita hyödyntämällä olemme rakentaneet juuri meidän käyttöön sopivia pohjia.

Tällä hetkellä ollaan siirtymässä testausvaiheeseen. Tämä vaihe onkin näkyvin myös jäsenjärjestöjemme ja sidosryhmiemme näkökulmasta, sillä tulemme alkuvuoden aikana pyytämään paljon palautetta toiminnastamme uusien lomakkeiden avulla. Järjestökoordinaattorilla on myös iso arviointirupeama vuoden 2019 alussa, sillä tarkoitus on tehdä kartoitusta kaikkien jäsenjärjestöjemme tilasta ja siitä kuinka voimme toimia paremmin heidän toimintaansa tukien.

Pyydämme kärsivällisyyttä yhteistyökumppaneiltamme ja myös palautetta arviointikäytännöistä, jotta voimme jatkaa kehitystyötä.