Järjestöseminaarista eväitä järjestöjen pyörittämiseen

Järjestöseminaari 8.12.2018
Järjestöseminaari 8.12.2018

Suomen somalialaisten liitto kutsui kaikki jäsenjärjestönsä ja asiasta kiinnostuneet Järjestöseminaariin 8.12.2018. Paikalle pääsi yhteensä 22 järjestöjen edustajaa. 

Seminaarin ohjelmassa oli tutustumista järjestötoimintaan Suomessa, varainhankinta, mahdollinen jäsenpalvelutoiminta sekä viestintä järjestössä. 

”Keskustelua syntyi avoimesti ja osallistujat olivat positiivisia ja iloisia tällaisesta seminaarista.”, liiton järjestökoordinaattori Jama Ismailtoteaa hymyillen.

Seuranta ja arviointi nousivat seminaarissa esille yhtenä tärkeänä asiana muistaa, sillä liitollakin on käynnissä arvioinnin teemavuosi, jonka tarkoituksena on kiinnittää erityishuomio arviointikäytäntöihin ja palautteiden keruuseen. 

Järjestöseminaarin ja puheenjohtajien kokouksen osallistujia 8.12.2018
Järjestöseminaarin ja puheenjohtajien kokouksen osallistujia 8.12.2018

Puheejohtajien kokous

Ismail toteaa, että puheenjohtajien kokouksessa seminaarin jälkeen keskusteltiin rakentavasti mm. yhteistyön tiivistämisestä ja somaliyhteisön nykytilanteesta Suomessa. Kokouksessa todettiin, että somaliyhteisön asemaa tulee vahvistaa Suomessa yhteistyön kehittämisen keinoin. 

Jäsenjärjestöillemme tärkeää on nuorten koulutuksen tukeminen ja heidän roolinsa vahvistaminen järjestötoiminnassa. Tähän vastaa mm. liiton ensi vuonna alkava Nuorten verkosto -hanke (NUVE).

Kehittämiskohteitakin löytyi ja koulutuksia ja seminaareja kaivattiin mm. järjestötoiminnan ja viestinnän osa-alueilta. Varainhankinnassa avustamiseen toivottiin myös liiton tukea esimerkiksi hakemusten täyttämisen avun muodossa. 

”Somaliliiton on tehtävä paljon ja kaikkialla.” toteaa Ismail.