NUVE -aloittaa toimintansa

Liitossa alkaa uusi nuorille suunnattu hanke: Nuorten verkosto (NUVE). Mistä hankkeessa on kyse ja minne jäi SORA?

NUVEn työntekijät Abdule ja Maria.

Vuosi 2019 on nuorten toiminnan kannalta jännittävä vuosi, sillä SORA-hankkeen päättyessä aloitetaan nuorten verkostoitumis -hanke NUVE. Hankkeen tarkoituksena on toimia tiiviissä yhteistyössä nuorten kanssa perehtyen neljään pääteemaan:

  1. Media- ja some
  2. Koulu- ja opiskelu
  3. Työ- ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  4. Vapaa-aika

Matalan kynnyksen palveluissa autetaan erityisesti maahan juuri muuttaneita opinto- ja työllisyysasioissa. Projekti on kolmivuotinen 2019-2021 ja sen kohderyhmänä ovat 15-29 -vuotiaat somalinuoret.

Tavoitteena on lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja yhteiskunnallista osallistumista ja aktiivisuutta

  • Nuorten jatko-opintoihin osallistuminen ja tiedon lisääminen
  • Vapaa-ajan toimintojen lisääminen
  • Lisätä ja helpottaa nuorten siirtymistä työelämään
  • Osallisuuden ja toimijuuden lisääminen yhteiskunnallisesti

NUVEn koordinaattorina aloitti helmikuun alussa Maria Hukkamäki ja projektityöntekijänä Abdule Mahamed. Heidät tavoittaa sähköpostitse etunimi.sukunimi@somaliliitto.fi. NUVEn tavoittaa myös somesta, sillä hankkeella on aktiivinen Facebook -ryhmä, snapchat, instagram ja whatsapp -ryhmä.

Mukaan hankkeen toimintaan pääsee helposti. Voit olla yhteydessä hankkeen työntekijöihin tai tulla käymään toimistolla (Haukilahdenkatu 2D). Toivomme, että nuoret ottavat hankkeen omakseen ja tulevat suunnittelemaan erilaisia tapahtumia ja vapaa-ajan harrastuksia iloisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.