Vastaa Helsingin kaupungin yhdenvertaisuuskyselyyn

Helsingin kaupunki on julkaissut yhdenvertaisuuskyselyn, jonka avulla kartoitetaan kaupunkilaisten näkökulmia yhdenvertaisuuden toteutumiseen Helsingissä. Kyselyyn voi vastata suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.
Vuoden 2019 aikana kaupunki uusii yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä syrjintää ja edistää kaikkien kuntalaisten yhdenvertaisuutta. Kuntalaiskysely on yksi osa Helsingin kaupungin nykytilan arviointia yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Kuntalaiskyselyn tuloksilla on tärkeä rooli siihen, minkälaisia toimenpiteitä uuteen suunnitelmaan kehitetään, joten mielipiteelläsi on valtavasti merkitystä.
Kysely on avoinna 10.3.2019 asti.