Vieraskynä: Terveyttä ja hyvinvointia jokaiselle kulttuuria kunnioittaen

Suomessa asuvien maahanmuuttajien terveyttä tutkittiin vuonna 2010–12 tehdyssä Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa eli Maamu-tutkimuksessa. Tutkimus toteutettiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Vaasassa. Se sisälsi haastattelun ja terveystarkastuksen, ja siihen osallistui venäjän-, kurdin-, ja somalinkielisiä henkilöitä. Suomen koko väestön terveyttä selvitettiin samanaikaisesti Terveys 2011 -seurantatutkimuksessa, joten ulkomailta Suomeen muuttaneen ja koko väestön terveyttä ja hyvinvointia voidaan peilata toisiinsa. Tutkimuksesta ilmeni muun muassa, että somalitaustaisilla osallistujilla oli eniten diabetesta verrattuna muihin maahanmuuttajaryhmiin sekä kantasuomalaisiin. Maahanmuuttajataustaisille suunnattuja terveydenedistämishankkeita ei Suomessa ole aikaisemmin ollut, vaikka tarvetta on ehkä ollut pidempäänkin.

StopDia on suomalainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on ehkäistä tyypin 2 diabetesta. StopDia pyrkii tunnistamaan korkeassa diabetesriskissä olevat henkilöt ja tukemaan heitä elintapamuutoksessa digitaalisen sovelluksen ja ryhmänohjauksen avulla. Korkea diabetesriski määritellään diabetesriskikyselystä saaduilla pisteillä (12 pistettä ja yli).

Järjestin joulukuun 2017 ja tammikuun 2019 välillä neljä terveydenedistämisseminaaria Pasilan moskeijassa. Seminaarien tarkoitus oli tarjota somalitaustaiselle väestölle tietoa muodossa, jonka he ymmärtävät, paikassa, jonka he tuntevat ja tilaisuudessa, jossa he voivat aktiivisesti osallistua keskusteluun ja kysyä mieltä askarruttavista asioista. Diabetesseminaari oli järjestyksessä toinen, ja se veti paikalle niin suuren määrän kuuntelijoita, että 150 ihmiselle varatut pikkupurtavat loppuivat kesken. Seminaari toteutettiin yhteistyössä THL:n, Diabetesliiton ja HUS:in kanssa. THL:n puolelta diabeteksen ehkäisystä luennoi tutkimuspäällikkö Jaana Lindström, ja luennon jälkeen heräsi idea laajentaa StopDia-tutkimusta somalitaustaiseen väestöön. Suunnitelmat etenivät, ja päädyimme muokkaamaan hankkeessa käytettävää materiaali kulttuurillisesti sopivaksi kohdeväestölle ja kääntämään tutkimuksessa käytettyä Pienet Teot-sovellusta somalin kielelle.

Tavoitteena oli rekrytoida Pasilan moskeijan kävijöistä miehiä ja naisia kahteen ryhmään, tarjota heille puhelimella ja/tai tietokoneella käytettävää Pienet Teot -sovellusta sekä moskeijan tiloissa tapahtuvaa ryhmänohjausta. Tutkimukseen kuuluu lisäksi alku- ja loppumittauksia, ja näitä suorittamaan koulutettiin ryhmä aktiivisia vapaaehtoisia somalitaustaisia sairaanhoitajaopiskelijoita ja lääketieteen opiskelijoita. Mittaukset sisältävät pituuden, painon, verenpaineen sekä vyötärönympäryksen. Lisäksi osallistujat täyttivät ravintokyselyn, sekä saivat mukaansa liikemittarin, jota pidetään kuusi päivää ennen tutkimuksen alkua ja kuusi päivää tutkimuksen loputtua, jotta voimme kartoittaa heidän liikuntaaktiivisuuttaan.

THL:n ja Suomen somalialaisten liiton yhteistyö alkoi osallistujien rekrytoinnin aikana. Naisten rekrytointi osoittautui paljon helpommaksi kuin miesten. Ongelma osoittautui olevan osittain positiivinen: moni riskitestin täyttänyt mies ei yksinkertaisesti saanut tarpeeksi korkeita riskitestipisteitä. Naistenryhmä täyttyi jo toisella rekrytointikerralla, mutta liiton apua kaivattiin miesten tavoittamisessa. Tämä yhteistyö kantoi hedelmää, ja saimme kasaan kuudesta henkilöstä koostuvan miesten ryhmän. Naisten ryhmä oli kooltaan 18 henkilöä. Tapaamisia on ollut nyt neljä, eli jäljellä on enää kaksi tapaamista. Ryhmänohjauksien järjestäminen on ollut erittäin opettavaista, ja yleisfiilis on ollut positiivinen. Osallistujat ovat olleet mukana avoimin mielin, ja olemme saaneet mielenkiintoista keskustelua aikaiseksi. ​

Koska kyseessä on ensimmäinen somalitaustaisille henkilöille tehty elintapainterventio Suomessa, tutkimuksen lopputuloksia on melko vaikeaa ennustaa. Elämme jännittäviä aikoja, mutta toivon samalla, että projektista on ollut konkreettista hyötyä osallistujille, ja he ovat oppineet sen, että terveys koostuu pienistä teoista.

Idil Hussein, tutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos


Blogissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen somalialaisten liiton virallista linjaa.