Pääsiäisturnaus toi Helsinkiin vieraita Englannista asti

Suomen somalialaisten liitto järjesti yhteistyössä jäsenjärjestönsä Socus ry:n kanssa pääsiäisturnauksen 19.-21.4.2019. Pääsiäisturnaus aloitettiin seminaarilla, joka keskittyi nuorten identiteetin kehittymisen käännekohtiin ja jatkettiin jalkapalloturnauksella, johon saapui vieraita Pohjois-Euroopasta ja Englannista.

Seminaarin avauspuheenvuoron piti Socus ry:n puheenjohtaja Abdulkadir  Moalin-Elmi. Seminaarin tavoitteena oli edistää nuorten ja vanhempien vuorovaikutusta ja antaa mahdollisuuden nuorelle tuoda esille omaa ajatusmaailmaansa ja kehittää omaa minäkuvaansa. Puheevuoroissa käsiteltiin voimakkaasti kahden kulttuurin välissä kasvaneiden nuorten identiteetin rakentumisen kulmakiviä ja sitä, miten se vaikuttaa nuorten menestykseen opiskelu- ja työelämässä. Tärkeimpien oivallusten joukkoon lukeutuu ymmärrys siitä, että nuoret ovat kasvaneet hyvin erilaisessa ympäristössä kuin heidän vanhempansa ja siksi ajatusmaailmat saattavat erota voimakkaastikin toisistaan. Seminaariin osallistui 90 henkeä.

Somaliliiton Nuorten verkoston projektityöntekijä Abdule Mahamed kertoi puheenvuorossaan nuorten verkostoitumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista suomalaisessa yhteiskunnassa ja haastoi vanhempia pohtimaan omaa vaikutustaan lastensa minäkuvan kehitykseen. NUVE-projekti nostaa nuoria esiin toimijoina, joilla on omia ainutlaatuisia ajatuksiaan ja toiveitaan, ja olemme tukemassa nuorten pyrkimyksiä löytää oma paikkansa maailmassa: omat kiinnostuksen kohteet, omat harrastukset, polut, opinnot, ja elämänurat.

”Nämä voivat olla samoja kuin vanhempien tai muiden sukulaisten ja ystävien urat ovat olleet. Voi kuitenkin olla, että nuoret löytävät oman paikkansa alalta, joka on vielä omassa perheessä uusi. Haluamme haastaa vanhempia olemaan uteliaita sen suhteen, minkälaisia lahjoja ja taipumuksia ja kiinnostuksen kohteita nuorilla on, ja tukemaan näitä pyrkimyksessä pidemmälle ja eteenpäin kohti uusia uria.” kertoi Mahamed seminaarissa.

Seminaarissa kuultiin myös englantilaisen nuorten yhdistyksen SYO:n puheenjohtajan Dr Hassan Jamac puheenvuorossa rikollisuuden tuomista haasteista nuorten elämässä. Jamac pohti myös ratkaisujen luomista yhteistyössä viranomaisten ja vanhempien kanssa. Nuorten päihdeongelmien asiantuntija ja Raittiuden Ystävät ry:n toiminannanjohtaja Marko Kailasmaa piti puheen, miten edistetään ennalta ehkäisemistä ja nuorten tietoisuutta päihteiden tuomista ongelmista yhteiskunnassa. Snell säätiön työntekijä Maria kertoi säätiön antamasta tuesta nuorten elämässä. Yusuf Abdo kertoi nuorten elämästä Ruotsin lähiöissä.

Runsaan lounaan jälkeen seminaari jatkui Norjan nuorten yhdistyksen puheenjohtajan Omar Arten puheenvuorosta nuorten elämästä Norjassa. Tietotekniikan asiantuntija ja Somaliliiton Paikka Auki -työntekijä Mustafa Mohamed kertoi puheenvuorossaan ympäristön vaikutuksista nuoren identiteetin kehitykseen.

Jalkapalloturnaus pelattiin Myllypuron Areena Centerissä. Turnaukseen osallistui 11 joukkuetta ja kaiken kaikkiaan osallistujia oli noin 300.

Somaliliitto haluaa osaltaan kiittää kaikkia vapaaehtoisia, jotka osallistuivat pääsiäisturnauksen järjestelyihin ja Socus ry:tä hyvästä ja onnistuneesta yhteistyöstä. Seuraavaksi katse kääntyy jo RamadanCupin puoleen, joka pelataan Helsingissä 4.5.-1.6.2019.