Nuorten verkosto eli nuorten osallisuuden lisääminen ja identiteetin vahvistaminen

Tässä blogitekstissä puhutaan Suomen somalialaisten liiton Nuorten verkosto -projektista, jota kutsumme lyhenteellä NUVE. Liitto haluaa vahvistaa nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa.

NUVE projektin alla alkaa neljä ryhmää, joiden kautta nuoret pääsevät tekemään itselleen tärkeää toimintaa. Työskentelemme näiden ryhmien kautta: Some & media, koulutus, työ ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vapaa-aika. Some ja media -ryhmä tekee nuoria kiinnostavista aiheista podcast-nauhoituksia, sekä yhteistyössä YLE:n kanssa Uutisluokan lähetyksen. Koulutus-ryhmä tekee vierailuja oppilaitoksiin, jotka nuoria kiinnostavat ja miettivät, mihin aloihin halutaan tutustua. Työ ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen -ryhmä järjestää vierailuja työpaikoille, tutustuu poliittiseen vaikuttamiseen ja pohtii uravalintoihin liittyviä kysymyksiä. Vapaa-ajan ryhmässä nuoret saavat järjestää omannäköistään toimintaa, joka tähän mennessä on ollut pleikan pelaamista, sarjojen katsomista toimistolla sekä jalkapalloa.

Nuoruus on aikaa, jolloin ihminen vasta alkaa löytää omia polkujaan, ja kaikki me aikuiset tiedämme, että välillä oikea suunta löytyy helposti, mutta välillä eteneminen on takkuisempaa. Nuorilla, jotka kasvavat toinen jalka yhdessä ja toinen toisessa kulttuurissa, on erityisiä haasteita luovia sen keskellä, mitä yhtäältä perhe heiltä odottaa ja minkälaista viestiä yhteiskunta tai ympäröivä yhteisö lähettää. Tässä maastossa nuoret koettavat löytää sen, mikä heitä itseään eniten kiinnostaa.

Haluamme NUVE-projektissa nostaa nuoria esiin toimijoina, joilla on omia ainutlaatuisia ajatuksiaan ja toiveitaan, ja haluamme tukea nuorten pyrkimyksiä löytää oma paikkansa maailmassa: omat kiinnostuksen kohteet, omat harrastukset, polut, opinnot, ja elämänurat. Nämä voivat olla samoja kuin vanhempien tai muiden sukulaisten ja ystävien urat ovat olleet. Voi kuitenkin olla, että nuoret löytävät oman paikkansa alalta, joka on vielä omassa perheessä uusi. Miltä kuulostaisi, että perheessä olisikin somaliansuomalainen runoilija tai kirjailija? Voisimmeko arvostaa sitä, että nuori haluaa olla nuorisopsykologi tai toimittaja? Voisiko nuoren ura löytyäkin oman kiinnostuksen kautta löytyneestä innosta yrittäjyyteen? Haluamme haastaa vanhempia olemaan uteliaita sen suhteen, minkälaisia lahjoja ja taipumuksia ja kiinnostuksen kohteita nuorilla on, ja tukemaan näitä pyrkimyksessä pidemmälle ja eteenpäin kohti uusia uria.

Me aikuiset voimme ehkä vielä muistaa, miltä tuntuu olla nuori ja kiinnostunut kaikesta. Autetaan nuoria muovaamaan tätä kiinnostusta tavoitteiksi ja raivaamaan esteitä sieltä missä niitä näemme. Auttamalla nuoria myös sinne, missä ei vielä ole somalitaustaisia toimijoita, autamme myös yhteiskuntaa muuttumaan koko ajan avoimemmaksi ja helpommaksi seuraaville, jotka haluavat kulkea samaa polkua eteenpäin.

Haluammme myös haastaa antamaa nuorille vastuuta omasta elämästään vähä vähältä. Nuoremmille nuorille riittää pieni vastuu esimerkiksi viikkorahojen käytöstä tai yhteisten tapahtumien suunnittelusta, kuten siitä mitä viikonloppuna yhdessä tehdään. Vähän vanhemmille nuorille voi jo antaa hieman enemmän vastuuta myös kodin sisällä asioista, kuten omien pyykkien pesemisestä tai ruoan laittamisesta. Asioiden tekeminen itse vahvistaa nuoren uskoa siihen, että tämä osaa tehdä tavallisia asioita, ja silloin uusienkin asioiden tekeminen yksin helpottuu. Vähän vanhempi nuori voi jo vastata itse omista rahoistaan, maksaa omia laskujaan ja päättää siitä, mille uralle hakeutuu. Suomalainen yhteiskunta odottaa nuorilta itsenäisyyttä ja toimintakykyisyyttä yhä aikaisemmin ja aikaisemmin. Perheen tuoma suoja mahdollistaa sen, että nuoret voivat harjoitella tätä itsenäisyyttä pikkuhiljaa. Nuoret, joilla on sekä itsenäisyyteen tarvittavia taitoja, että perheen tuomaa turvaa ja itseluottamusta, lähtevät yhteiskuntaan hyvillä taidoilla ja itseluottamuksella varustettuina. Nuorilla jos keillä on paljon sellaisia taitoja, joita tässä yhteiskunnassa tarvitaan: muuntautumiskykyä, kielitaitoa ja kulttuurista lukutaitoa. Annetaan nuorille tästä kannustusta ja tuetaan heitä eteenpäin.

Maria Hukkamäki, Suomen somalialaisten liiton NUVE:n projektikoordinaattori


Blogissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen somalialaisten liiton virallista linjaa.