Laki muuttui 1.6.2019: Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus päättyy, kun hänen päätöksensä tulee täytäntöönpanokelpoiseksi

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus muuttui 1.6.2019 voimaan astuvan ulkomaalaislain muutoksen vuoksi.

Työnteko-oikeutta täsmentävät lakimuutokset koskevat kaikkia turvapaikanhakijoita 1.6.2019 alkaen riippumatta siitä, milloin hän on hakenut turvapaikkaa.

Mikä muuttui 1.6.2019?

  • 1.6.2019 alkaen oikeus tehdä töitä päättyy siihen, kun päätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi, eli kun turvapaikanhakija voidaan lain mukaan poistaa maasta. Aikaisemmin työnteko-oikeus on päättynyt käännytys- tai karkottamispäätöksen saaneilta hakijoilta siihen, kun päätös on lainvoimainen.
  • Jos turvapaikanhakija on jo saanut kielteisen päätöksen tai tehnyt uusintahakemuksen ja aiempi päätös on täytäntöönpanokelpoinen, hänellä ei ole työnteko-oikeutta 1.6. alkaen.
  • Jos turvapaikanhakija saa myönteisen päätöksen, useimmissa tapauksissa hän voi jatkaa työskentelyä Suomessa. Turvapaikanhakija voi tarkistaa oleskelulupakortista tai päätöksestä, onko hänellä oikeus työskennellä Suomessa.

Milloin turvapaikanhakijalla on oikeus työskennellä ilman oleskelulupaa?

Edelleen turvapaikanhakijalla on työnteko-oikeus Suomessa ilman oleskelulupaa, kun hakija on oleskellut Suomessa kolme tai kuusi kuukautta turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen.

Raja on kolme kuukautta, jos hakija on esittänyt voimassaolevan ja aidoksi todetun matkustusasiakirjan. Raja on kuusi kuukautta, jos hakija ei ole esittänyt matkustusasiakirjaa. Jos turvapaikanhakija tekee myöhemmin uuden hakemuksen, määräajat alkavat alusta.

Tarkistuslista:

  1. Turvapaikanhakijan on tarkistettava oleskelulupakortista tai päätöksestä, onko hänellä oikeus työskennellä.
  2. Turvapaikanhakija voi työskennellä kolmen kuukauden jälkeen turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, jos hän on esittänyt voimassaolevan ja aidoksi todetun matkustusasiakirjan. Jos turvapaikanhakijalla ei ole esittää voimassa olevaa matkustusasiakirjaa, hänen on odotettava turvapaikkahakemuksen jättämisestä kuusi kuukautta ennen työskentelyn aloittamista.
  3. Kielteisen päätöksen saaneilla turvapaikanhakijoilla ei ole työskentelyoikeutta.

Lähde: Maahanmuuttovirasto