Järjestöt huolissaan käännytyksistä turvattomiin maihin

Satakunnan kansa uutisoi 16.6.2019 somalialaismiehestä, joka menehtyi käännytyksen jälkeen aseellisen hyökkäyksen aikana. Mies oli asunut Suomessa 3,5 vuotta, koska Al-Shabaab pakotti hänet lähtemään maanpakoon Somaliasta. Hänelle ei kuitenkaan turvapaikkaa Suomesta myönnetty, vaikka häntä uhkasi kotimaassaan välitön vaino ja hengenvaara.

Turvapaikkoihin liittyvät päätöksenteot tulee aina tehdä yhdenvertaisuuden periaatteita, kansainvälistä oikeutta ja henkilön taustaa kunnioittaen. Syrjintä, eriarvoistavat käytänteet ja rasismi tulee tuomita yksimielisesti. Suomalaisen järjestelmän tulee taata ehdoton yhdenvertaisuus ja läpinäkyvyys, jossa voidaan luottaa päätöksentekijöiden oikeudenmukaisuuteen, poliittisesta taustasta riippumatta. Kielteisten turvapaikkapäätösten päättyessä näin traagisesti, tapahtumat horjuttavat ihmisten uskoa turvapaikkaprosessin toimivuuteen ja sen kykyyn tunnistaa vaarassa olevia henkilöitä.

Vaikka vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden määrän kasvu oli huima, on silti taattava jokaiselle turvapaikanhakijalle yhdenvertaiset ja oikeudenmukaiset selvitykset hakijan tilanteesta. Mediassa on useita uutisointeja pakkopalautusten aiheuttamista ongelmista ihmisten palatessa turvattomaan maahan. Tästä huolimatta Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön tuleva johtaja Antti Lehtinen toteaa Satakunnan kansan haastattelussa, että vaikka vuoden 2015 jälkeen käsiteltävänä oli valtava määrä turvapaikkahakemuksia, on kaikkien turvapaikanhakijoiden hakemukset käsitelty lainmukaisesti. Voiko olla lainmukaista tai kohtuullista, että kiire on näyttäytynyt esimerkiksi niin, että ammattimaisia tulkkeja ei aina ole ollut kuulemisissa läsnä ja että kielteisten turvapaikkapäätösten määrä on kääntynyt kasvuun, vaikka maat eivät ole muuttuneet turvallisemmiksi? Myös turvapaikanhakijan oikeuksia esimerkiksi oikeusapuun sekä valitusoikeutta on heikennetty. Asianajanliitto kritisoi tätä jo vuonna 2016.

Human Rights Watch on raportoinut maaraportissaan 2018 Somalian turvallisuustilanteesta. Raportissa todetaan, että YK:n avustusoperaatio Somaliassa ilmoitti 1 228 siviiliuhrin kuolleen tammikuun ja syyskuun välisenä aikana vuonna 2017. Noin puolet uhreista on Al-Shabaabin tappamia. Tammikuusta 2019 lähtien pelkästään Mogadishussa on ollut 15 Al-Shabaabin tekemää itsemurhaiskua ja siviilejä on kuollut arviolta 210. Tämän lisäksi salamurhat ja kidnappaukset ovat Mogadishussa jokapäiväinen ongelma. Maailmassa on uusimpien UNHCR:n raporttien mukaan 70,8 miljoonaa pakolaista. Somalia sijoittuu raportin mukaan viidennelle sijalle maista, joista viime vuonna lähti eniten pakolaisiksi ihmisiä. Somalian tilanne on epävakaa, eikä sinne tulisi palauttaa yhtäkään turvapaikanhakijaa.Tätä taustaa vasten näyttää epä-inhimilliseltä sekä kansainvälisten sopimusten vastaiselta, että Suomi palauttaa ihmisiä tällaisiin olosuhteisiin.

Sisäministeriön oma ohjeistus myös kieltää palauttamasta ihmisiä kuolemanvaaraan, ja näiden ihmisten turvaksi on määritelty perustuslain mukaisesti palautuskielto.

Järjestöt osoittavat huolensa Suomen turvapaikanhakijoiden palautusprosessista ja vaativat sisäministeriä tarkastelemaan Maahanmuuttoviraston käytäntöjen oikeellisuutta ja ajantaisaisuutta myös kansainväliseltä näkökulmalta. Turvapaikkapolitiikan on oltava uskottavaa sekä perustuttava humaaniin ajatukseen siitä, että kaikkia ihmisiä on suojeltava henkeen ja turvallisuuteen kohdistuvilta uhilta, erityisesti silloin, kun uhat on jo tunnistettu.

Helsingissä 24.6.2019

Suomen somalialaisten liitto

Moniheli ry

Suomen Somalia-verkosto ry

Bado ry

Lieksan Somaliperheyhdistys ry